Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN č. 34/2013

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 34/2013

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 34/2013 o symboloch Prešovského samosprávneho kraja a ich používaní

VZN PSK č. 34/2013 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 27. augusta 2013 uznesením č. 530/2013 nadobúda účinnosť dňom 11. septembra 2013.

 • Schválené: 27. 8. 2013 (Uznesením Z PSK č. 530/2013)
 • Platné: od 27. 8. 2013
 • Účinnosť: 11. 9. 2013
Publikované: 27.08.2013 / Aktualizované: 30.09.2022 HoreTlačiť