Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN č. 32/2013

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 32/2013

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 32/2013, ktorým sa ruší Školský internát, Komenského 3, Humenné ako súčasť SPŠ chemickej a potravinárskej, Komenského 1, Humenné, ruší Školská jedáleň, Komenského 3, Humenné ako súčasť SPŠ chemickej a potravinárskej, Komenského 1, Humenné, zriaďuje Školský internát, Komenského 3, Humenné ako súčasť Obchodnej akadémie, Komenského 1, Humenné a zriaďuje Školská jedáleň, Komenského 3, Humenné ako súčasť Obchodnej akadémie, Komenského 1, Humenné

VZN PSK č. 32/2013 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 11. júna 2013 uznesením č. 504/2013 nadobúda účinnosť dňom 11. júna 2013  (z dôvodu naliehavého verejného záujmu, ktorým je zabezpečenie prechodu práv a povinností na právneho nástupcu v dostatočnom časovom predstihu, dňom vyhlásenia t. j. 11. júna 2013).

 • Schválené: 11. 6. 2013 (Uznesením Z PSK č. 504/2013)
 • Platné: od 11. 6. 2013
 • Účinnosť:  11. 6. 2013
Publikované: 11.06.2013 / Aktualizované: 30.09.2022 HoreTlačiť