Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN č. 31/2013

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 31/2012, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 27/2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole

VZN PSK č. 31/2013 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 12. februára 2013 uznesením č. 461/2013 nadobúda účinnosť dňom 12. februára 2013  (z dôvodu naliehavého verejného záujmu, ktorý je odôvodnený zosúladením účinnosti platnej právnej úpravy na úseku úhrad nákladov a zabezpečením nadväznosti pri uhrádzaní príspevkov s prihliadnutím na financovanie potrieb územnej samosprávy).

 • Schválené: 12. 2. 2013 (Uznesením Z PSK č. 461/2013)
 • Platné: od 12. 2. 2013 do ...
 • Účinnosť:  12. 02. 2013  
Publikované: 12.02.2013 / Aktualizované: 25.02.2019 HoreTlačiť