Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN č. 30/2012

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 30/2012

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 30/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja

VZN PSK č. 30/2012 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 11. decembra 2012 uznesením č. 415/2012 nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2013 (okrem Štvrtej časti, článku 11 ods. 4, ktorý nadobúda účinnosť dňom 01. 07. 2014).

 • Schválené: 11. 12. 2012 (Uznesením Z PSK č. 415/2012)
 • Platné: od 11. 12. 2012
 • Účinnosť:  01. 01. 2013,  okrem Štvrtej časti, článku 11 ods. 4, ktorý nadobúda účinnosť dňom 01. 07. 2014
Publikované: 14.12.2012 / Aktualizované: 30.09.2022 HoreTlačiť