Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN č. 27/2012

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 27/2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole

 

VZN PSK č. 27/2012 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 17. apríla 2012 uznesením č. 312/2012 nadobúda účinnosť dňom 1. mája 2012.

Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN č. 13/2008 v znení VZN č. 19/2010, VZN č. 23/2011 a VZN č. 24/2011 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole.

VZN PSK č. 27/2012 bolo zmenené VZN PSK č. 31/2013, ktoré schválilo Zastupiteľstvo PSK dňa 12. februára 2013 uznesením č. 461/2013 a nadobúdlo účinnosť dňom 12. februára 2013 (z dôvodu naliehavého verejného záujmu, ktorý je odôvodnený zosúladením účinnosti platnej právnej úpravy na úseku úhrad nákladov a zabezpečením nadväznosti pri uhrádzaní príspevkov s prihliadnutím na financovanie potrieb územnej samosprávy).

 • Schválené: 17. 4. 2012 (Uznesením Z PSK č. 312/2012)
 • Platné: od 25. 4. 2012 do ...
 • Účinnosť:  01. 05. 2012 z dôvodu naliehavého verejného záujmu, ktorý je odôvodnený zosúladením účinnosti platnej právnej úpravy na úseku úhrad nákladov a zabezpečením nadväznosti pri uhrádzaní príspevkov s prihliadnutím na financovanie potrieb územnej samosprávy.
 • Zmenené: VZN PSK č. 31/2013  (Uznesením Z PSK č. 461/2013) - schválené 12. 2. 2013, platné od 12. 2. 2013 a účinné 12. 2. 2013 z dôvodu naliehavého verejného záujmu, ktorý je odôvodnený zosúladením účinnosti platnej právnej úpravy na úseku úhrad nákladov a zabezpečením nadväznosti pri uhrádzaní príspevkov s prihliadnutím na financovanie potrieb územnej samosprávy
Publikované: 24.04.2012 / Aktualizované: 25.02.2019 HoreTlačiť