Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN č. 26/2011

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 26/2011

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 26/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN č. 22/2011 zo dňa 22.2.2011

VZN PSK č. 26/2011 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 6. decembra 2011 uznesením č. 248/2011 nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2012.

 • Schválené: 6. 12. 2011 (Uznesením Z PSK č. 248/2011)
 • Platné: od 14. 12. 2011
 • Účinnosť:  01. 01. 2012
Publikované: 14.12.2011 / Aktualizované: 30.09.2022 HoreTlačiť