Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN č. 25/2011

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 25/2011, ktorým sa zavádza daň z motorových vozidiel a určujú sa sadzby dane z motorových vozidiel na území Prešovského samosprávneho kraja 

Uvedené sadzby dane sú platné aj pre rok 2013.

VZN PSK č. 25/2011 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 6. decembra 2011 uznesením č. 247/2011 nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2012.

 • Schválené: 6. 12. 2011 (Uznesením Z PSK č. 247/2011)
 • Platné: od 01. 01. 2012 do ...
 • Účinnosť:  01. 01. 2012

 

Oprava

Prešovský samosprávny kraj ku dňu 1. 3. 2012 opravuje formálnu chybu (uvedené nesprávne číslo zrušeného uznesenia) vo VZN č. 25/2011, ktorá nespôsobuje neplatnosť právneho úkonu.

Doterajší text článku IV. ods. 2., VZN č. 25/2011 znel:

2. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2005 o zavedení dane z motorových vozidiel na území Prešovského samosprávneho kraja schválené Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja dňa 14. 12. 2004 uznesením č. 291/2004.

Správne znenie článku IV. ods. 2., VZN č. 25/2011:

2. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2005 o zavedení dane z motorových vozidiel na území Prešovského samosprávneho kraja schválené Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja dňa 4. 10. 2005 uznesením č. 415/2005.

Táto oprava je zakomponovaná v úplnom znení VZN č. 25/2011.

.

Publikované: 14.12.2011 / Aktualizované: 25.02.2019 HoreTlačiť