Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN č. 22/2011

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 22/2011

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 22/2011, ktorým sa dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení 

Toto všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia z dôvodu naliehavého verejného záujmu v zmysle § 8 ods. 9 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov - zabezpečenie rozpisu dotácie pre financovanie súkromných a cirkevných školských zariadení pre rok 2011.

 • Schválené: 22. 2. 2011 (Uznesením Z PSK č. 143/2011)
 • Platné: od 22. 2. 2011
 • Účinnosť: dňom schválenia z dôvodu naliehavého verejného záujmu v zmysle § 8 ods. 9 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov - zabezpečenie rozpisu dotácie pre financovanie súkromných a cirkevných školských zariadení pre rok 2011
Publikované: 25.02.2011 / Aktualizované: 30.09.2022 HoreTlačiť