Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Etický kódex

Etický kódex zamestnancov Prešovského samosprávneho kraja

Cieľom etického kódexu je stanoviť základné zásady a pravidlá správania sa zamestnanca Prešovského samosprávneho kraja, ktoré je povinný ctiť a dodržiavať, a vytvárať tak základ pre budovanie a udržiavanie dôvery verejnosti vo výkon samosprávy.

Etický kódex ako základná etická norma správania sa zamestnanca Prešovského samosprávneho kraja nadväzuje na práva a povinnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi a etickými princípmi. Jeho účelom je vytvárať a podporovať žiaduce štandardy správania sa zamestnanca a zároveň informovať verejnosť o tom, aké správanie je oprávnené vyžadovať od týchto zamestnancov.

Etickým komisárom PSK je JUDr. Soňa Slovjaková.

JUDr. Soňa Slovjaková

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie právne
právnička
sona.slovjakova@psk.sk
tel: 051/7081 147, +421 911 155 785
miestnosť: 119 I. poschodie

 

 

Publikované: 18.04.2016 / Aktualizované: 03.10.2022 HoreTlačiť