Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Program energetického manažmentu PSK

logo ROP - regionálny operačný program "Investícia do Vašej budúcnosti" 
Logo farebné - Prešovský samosprávny krajštátny znak Slovenskej republikyLogo Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Program energetického manažmentu Prešovského samosprávneho kraja

Základné údaje projektu

 • Názov projektu: Program energetického manažmentu Prešovského samosprávneho kraja
 • Prijímateľ: Prešovský samosprávny kraj
 • Termín realizácie: 07/2014 – 10/2015
 • Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 • Názov prioritnej osi: Prioritná os 4 – Regenerácia sídiel
 • Názov opatrenia: 4.1 Regenerácia sídiel
 • Číslo výzvy: ROP – 4.1d-2012/01

Cieľ projektu

Vytvoriť základný dokument strategického plánovania aktivít PSK v oblasti energetiky.

Špecifické ciele projektu

 • Špecifický cieľ 1: Zabezpečiť posúdenie vplyvov Programu energetického manažmentu na životné prostredie.
 • Špecifický cieľ 2: Vytvoriť Program energetického manažmentu Prešovského samosprávneho kraja.

Priebeh projektu

 • Začiatok realizácie projektu: 07/2014
 • Ukončenie realizácie projektu: 10/2015

 

Celkové výdavky

Celkové výdavky projektu v EUR: 53 700,-

Na stiahnutie:

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 85 %, zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 10 % a z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja vo výške 5 %.

Publikované: 31.07.2014 / Aktualizované: 17.02.2016 HoreTlačiť