Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kultúra

Prioritná os 3 -  „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov"

 

Opatrenie 3.1a Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov - intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií

Zoznam projektov ROP opatrenia 3.1a:

 • Obnova a nadstavba objektu Podtatranskej knižnice v Poprade
 • Rekonštrukcia objektu - Sp. Sobota

 

Opatrenie 3.1b Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov - intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok

Zoznam projektov ROP opatrenia 3.1b:

 • Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky Tatranskej Galérie - budova elektrárne
Publikované: 15.08.2011 / Aktualizované: 16.08.2011 HoreTlačiť