Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Dopravná infraštruktúra

Prioritná os 5 -  „Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov"

Zoznam projektov ROP Opatrenia 5.1:

 

Publikované: 08.08.2011 / Aktualizované: 14.10.2011 HoreTlačiť