Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

 

Názov projektu:

Refundácia mzdových výdavkov vrátane odvodov a odmien zamestnávateľa pre oprávneného zamestnanca ICPK pre OP KaHR v Prešovskom kraji v období 2009 - 2011

Druh projektu:

Individuálny projekt.

Financovanie:

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 2007 - 2013. "Investícia do Vašej budúcnosti".

Prijímateľ NFP:

Prešovský samosprávny kraj

Poskytovateľ NFP:

Ministerstvo hospodárstva SR 

Programová štruktúra:

 • Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
 • Prioritná os 4 - Technická pomoc
 • Opatrenie 4.1 - Technická pomoc

Výška poskytnutého príspevku:

30 632,83 €

Cieľ projektu:

Refundácia mzdových výdavkov vrátane odvodov a odmien zamestnávateľa pre oprávneného zamestnanca ICPK pre OP KaHR v Prešovskom kraji v období 2009-2011.

Obdobie realizácie:

01/2009 – 12/2011

Aktuálny stav:

Projekt ukončený.

Dôležité odkazy:

 

Publikované: 01.02.2016 / Aktualizované: 14.02.2017 HoreTlačiť