Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Národný projekt PARTI II.

Národný projekt Podpora partnerstva dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II.

Prešovský samosprávny kraj je od januára 2022 súčasťou národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík 2, ktorý realizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Projekt je zameraný na budovanie odborných kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík.

Zabezpečuje ďalšiu etapu podpory zavádzania participácie v kontexte princípov otvoreného vládnutia a budovania dôveryhodných inštitúcií. Dôraz sa kladie na zvyšovanie miery zapájania verejnosti, profesionalizáciu zamestnancov, štandardizáciu postupov a optimalizáciu riadenia participatívnych procesov v prostredí štátnej správy, regionálnej a miestnej územnej samosprávy. Budovaniu kapacít pre participáciu v prostredí úradov samosprávnych krajov je v projekte venovaná samostatná podaktivita PARTICIPÁCIA a regionálne územná samospráva.

Logá projektu

 

Publikované: 29.12.2022 / Aktualizované: 23.06.2023 HoreTlačiť