Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

GREENHEALTH

GREENHEALTH Udržateľné chránené územia ako kľúčová hodnota pre kvalitný život

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg Europe. 

Základné informácie o projekte

Názov projektu: GREENHEALTH Udržateľné chránené územia ako kľúčová hodnota pre kvalitný život

Číslo projektu: 01C0250

Vedúci partner: Autonómne spoločenstvo regiónu Murcia - Generálne riaditeľstvo pre prírodné prostredie (Španielsko)

Partneri projektu:

 • Regionálne združenie samosprávy  pre sever a západ (Írsko)
 • Prírodná rezervácia Kullaberg (Švédsko)
 • Podkarpatský región (Poľsko)
 • Federácia EUROPARC (Nemecko)
 • Verejná inštitúcia pre Riadenie Chránených prírodných oblastí  Dubrovníka - Neretvanská župa  (Chorvátsko)
 • Prešovský samosprávny kraj (Slovensko)

Rozpočet pre PSK: 188 624 €

Spôsob financovania: refundácia  

Spolufinancovanie PSK: 20%  (37 724,- €)

Začiatok realizácie projektu: marec 2023

Dĺžka realizácie projektu: 36 mesiacov 1. fáza + 12 mesiacov fáza monitorovania výsledkov aktivít, ktoré viedli k ovplyvneniu politického nástroja

Všeobecný cieľ:

Cieľom projektu je zlepšiť odolnosť chránených území prostredníctvom tzv. posilnenia väzieb medzi ochranou biodiverzity a ľudským zdravím v súlade so Stratégiou biodiverzity EÚ do roku 2030 a Európskou zelenou dohodou. Tento cieľ sa dosiahne prostredníctvom medziregionálnych vzdelávacích aktivít medzi európskymi regiónmi a výmenou osvedčených postupov a skúseností.

Čiastkové ciele:

 • Zvýšiť znalosti a budovanie kapacít regionálnych verejných orgánov EÚ v týchto tematických oblastiach:
 • zlepšenie manažmentu a dostupnosti chránených prírodných oblastí bez ohrozenia cieľov ochrany prírody a udržateľný rozvoj
 • investície a možnosti financovania zelenej infraštruktúry, ktorá podporuje blaho ľudí
 • podpora „prírode blízkych“ zásahov s cieľom prilákať nové cieľové skupiny do prírody ako inkluzívnejších oblastí: znižovanie sociálnych nerovností prostredníctvom prírody
 • budovanie kapacít manažérov CHÚ v riadení miest podporujúcich zdravie a s tým súvisiace monitorovanie a hodnotenie
 • informovanie o výhodách chránených území pre duševné a fyzické zdravie
 • nové technológie v chránených územiach
 • Identifikovať, preniesť a prijať inovatívne a úspešné osvedčené postupy a poznatky získané v regiónoch s cieľom zlepšiť nástroje regionálnej politiky a vytvoriť správne regionálne kontexty s cieľom maximalizovať prepojenia medzi chránenými oblasťami a zdravím a blahobytom.
 • Rozvíjať siete, ktoré umožňujú spoluprácu na strategickej a prevádzkovej úrovni medzi zdravím, životným prostredím a inými kľúčovými zainteresovanými stranami.

Aktivity projektu:

Hlavná fáza „Výmena skúseností“ (3 roky)

Vybrať, vymieňať si a prenášať osvedčené postupy ako výsledok medziregionálneho

vzdelávania:

 1. Analýza regionálnych súvislostí a identifikácia osvedčených postupov.
 2. Analýza osvedčených postupov a výmena skúsenosti na medziregionálnej a regionálnej úrovni (návštevy na mieste, medziregionálne vzdelávacie podujatia, peer-to-peer aktivity, stretnutia zainteresovaných strán, okrúhle stoly...)
 3. Vytvorenie živých laboratórií a pracovných skupín zainteresovaných strán na každom území
 4. Vypracovanie akčných plánov

Následná fáza (1 rok)

Implementácia, monitorovanie a šírenie akčných plánov.

Projektové video:

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor projektového riadenia 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
051/7081 572 

    

Aktuálne výzvy

        

HUSKROUA ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020

    

logo programu - Interreg Poľsko - Slovensko PL-SK

Publikované: 01.06.2023 / Aktualizované: 29.09.2023 HoreTlačiť