Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Recapture the Fortress Cities (RFC)

Logo programu Interreg Europe (European Union/European Regional Development Fund) 

Recapture the Fortress Cities (RFC)

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg Europe. 

Základné informácie o projekte

 • Projekt s názvom: Obnova hradobných miest
 • Číslo projektu:
 • Vedúcipartner:
 • Partneri projektu:  Ústí Region (CZ), Regional Landscapes Antwerp(BE), Municipality of Komotini(EL), North-West Regional Development Agency(RO), The Prešov Self-Governing Region(SK), Provincial Government of Teruel(ES), City of Magdeburg(DE), European Federation of Fortified Sites(BE)
 • Začiatok projektu:      08/2019
 • Ukončenie projektu:
 • Dĺžka realizácie projektu:     36 mesiacov + 12 mesiacov implementačná fáza strategických dokumentov
 • Rozpočet pre PSK:    135 275 €
 • Spôsob financovania:    refundácia , spolufinancovanie PSK: 15%  (20 291,25 €)
 • Viac o projekte 

Všeobecný cieľ

Celkovým cieľom projektu je zlepšiť regionálnu a miestnu politiku pri ochrane kultúrnych pamiatok - pevností a vojenského dedičstva, zlepšením koexistencie týchto historických pamiatok a susediacich miest a integrovať historické opevnenia do súčasného urbanistického plánovania, infraštruktúry a funkčného kontextu. Tento cieľ by sa mal naplniť identifikáciou, analýzou, prenosom osvedčených postupov a skúseností medzi spolupracujúcimi partnermi s cieľom podporiť partnerov projektu pri vypracúvaní ich akčných plánov a zapojiť nové, inovatívne postupy do svojich rozvojových stratégií.

Projekt má tieto čiastkové ciele

 • zlepšiť spoluprácu „mesto – pevnosť“ intenzívnejšou komunikáciou a spoluprácou, berúc do úvahy vzájomné vplyvy existencie pevností a miest - pozitívne anegatívne
 • definovať inovatívne spôsoby využitia historických priestorov s dôrazom na ichbudúci rozvoj využívaním existujúcich zdrojov s dôrazom na ekonomické otázky a financovanie
 • rozvíjať mechanizmy podpory a spoločenského využívania týchto štruktúr a budovako verejného priestoru na rekreáciu a voľný čas alebo podnikateľských aktivít, zvyšovať atraktívnosť mesta -pevnosť
 • zhodnotiť environmentálny manažment a vplyv existencie a využitia historických pamiatok
 • identifikovať najlepšie postupy v implementácii politiky spolu s medzerami v už existujúcich programoch apolitikách

Individuálnym cieľom PSK je zapracovať tému Obnovy opevnených miest do strategických dokumentov na úrovni kraja – PHSR PSK 2021-2027, ale aj na národnej úrovni – iROP 2021-2027.

 

formát PDF Subsidy Contract k projektu Obnova opevnených miest (RFC) - PDF (330 kB)

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 528, fax: 051 / 70 81 520

    

HUSKROUA ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020

    

 logo PL-SK Interreg Poľsko - Slovensko

 

 

Publikované: 30.12.2019 / Aktualizované: 24.08.2020 HoreTlačiť