Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Recapture the Fortress Cities (RFC)

Logo programu Interreg Europe (European Union/European Regional Development Fund) 

Recapture the Fortress Cities (RFC)

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg Europe. 

Základné informácie o projekte

 • Projekt s názvom: Obnova hradobných miest
 • Číslo projektu:
 • Vedúci partner:
 • Partneri projektu:  Ústí Region (CZ), Regional Landscapes Antwerp(BE), Municipality of Komotini(EL), North-West Regional Development Agency(RO), The Prešov Self-Governing Region(SK), Provincial Government of Teruel(ES), City of Magdeburg(DE), European Federation of Fortified Sites(BE)
 • Začiatok projektu:      08/2019
 • Ukončenie projektu:
 • Dĺžka realizácie projektu:     36 mesiacov + 12 mesiacov implementačná fáza strategických dokumentov
 • Rozpočet pre PSK:    135 275 €
 • Spôsob financovania:    refundácia , spolufinancovanie PSK: 15%  (20 291,25 €)
 • Viac o projekte 

Všeobecný cieľ

Celkovým cieľom projektu je zlepšiť regionálnu a miestnu politiku pri ochrane kultúrnych pamiatok - pevností a vojenského dedičstva, zlepšením koexistencie týchto historických pamiatok a susediacich miest a integrovať historické opevnenia do súčasného urbanistického plánovania, infraštruktúry a funkčného kontextu. Tento cieľ by sa mal naplniť identifikáciou, analýzou, prenosom osvedčených postupov a skúseností medzi spolupracujúcimi partnermi s cieľom podporiť partnerov projektu pri vypracúvaní ich akčných plánov a zapojiť nové, inovatívne postupy do svojich rozvojových stratégií.

Projekt má tieto čiastkové ciele

 • zlepšiť spoluprácu „mesto – pevnosť“ intenzívnejšou komunikáciou a spoluprácou, berúc do úvahy vzájomné vplyvy existencie pevností a miest - pozitívne a negatívne
 • definovať inovatívne spôsoby využitia historických priestorov s dôrazom na ich budúci rozvoj využívaním existujúcich zdrojov s dôrazom na ekonomické otázky a financovanie
 • rozvíjať mechanizmy podpory a spoločenského využívania týchto štruktúr a budov ako verejného priestoru na rekreáciu a voľný čas alebo podnikateľských aktivít, zvyšovať atraktívnosť mesta -pevnosť
 • zhodnotiť environmentálny manažment a vplyv existencie a využitia historických pamiatok
 • identifikovať najlepšie postupy v implementácii politiky spolu s medzerami v už existujúcich programoch a politikách

Individuálnym cieľom PSK je zapracovať tému Obnovy opevnených miest do strategických dokumentov na úrovni kraja – PHSR PSK 2021-2027, ale aj na národnej úrovni – iROP 2021-2027.

 

formát PDF  Regionálny akčný plánen - Obnova opevnených miest (PDF 1434 kB)

formát PDF Subsidy Contract k projektu Obnova opevnených miest (RFC) (PDF 330 kB)

formát PDF Analýza stavu opevnených miest v PSK (RFC) (PDF 7,62 MB)

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor projektového riadenia 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
051/7081 572 

    

Aktuálne výzvy

        

HUSKROUA ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020

    

logo programu - Interreg Poľsko - Slovensko PL-SK

Publikované: 30.12.2019 / Aktualizované: 16.05.2023 HoreTlačiť