Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Oddelenie komunikácie

Oddelenie komunikácie a propagácie je súčasťou Kancelárie predsedu PSK.

Popis činností

 • Tvorí koncepčné materiály na uplatňovanie mediálnej politiky v podmienkach Úradu PSK.
 • Zabezpečuje informačné a propagačné aktivity v súlade s mediálnou politikou, komunikačnou stratégiou a plánom komunikačných aktivít Úradu PSK.
 • V súlade s mediálnou politikou Úradu PSK tvorí a publikuje mediálne výstupy.
 • Oficiálne vystupuje a prezentuje stanoviská PSK primárne prostredníctvom hovorcu.
 • Zabezpečuje, kompletizuje a pripravuje materiály na tlačové besedy, pre televíznu spravodajskú reláciu Týždeň v PSK, informačné periodikum PSK a ostatné výstupy PSK na lokálnej a celoslovenskej úrovni.
 • Administratívne zabezpečuje zverejňovanie a vysielanie relácií a výstupov Úradu PSK v elektronických a printových médiách.
 • Monitoruje dennú tlač a televízne vysielanie celoslovenského a regionálneho významu.
 • Tvorí grafické a audiovizuálne materiály k aktivitám a podujatiam Úradom PSK.
 • Komunikuje s verejnosťou prostredníctvom sociálnych sietí, online webového rozhrania a ďalšími online komunikačnými kanálmi.
 • Inzeruje v médiách podľa požiadaviek Úradu PSK.
 • Tvorí, vedie a aktualizuje databázu fotografií a audiovizuálneho materiálu.
 • Zabezpečuje propagačný materiál a vecné dary pre potreby Predsedu PSK a Úradu PSK.
 • Vedie evidenciu darov a propagačného materiálu.
 • Garantuje e-služby za Kanceláriu predsedu.
 • Zverejňuje informácie a zmluvy na webovom sídle PSK za Kanceláriu predsedu.

Bližšie informácie nájdete v časti Mediálna komunikácia PSK.

Zamestnanci oddelenia

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

Mgr. Lea Lehotská

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
lea.lehotska@psk.sk
tel: 051/7081 137, +421 903 973 352
miestnosť: 149 I. poschodie

Mgr. Ivana Ondriová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
ivana.ondriova@psk.sk
tel: 051/7081 132, +421 911 155 784
miestnosť: 149 I. poschodie

 

Kontakty

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

e-mail: predseda@psk.sk

tel.:  051/ 70 81 102 
fax: 051/  70 81 100

    

Rýchle odkazy

Fotogaléria predsedu

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 02.03.2023 HoreTlačiť