Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Vysvedčenia si prevzali aj školáci v Jarovniciach

Dochádzku podporuje motivačné štipendium

 

Polročné vysvedčenia si dnes prevzalo aj 70 rómskych žiakov na detašovanom pracovisku v Jarovniciach, ktoré spravuje Stredná odborná škola (SOŠ) v Lipanoch. Priamo v susedstve osady je škola, kde žiaci študujú tri učebné odbory – výroba konfencie, čalúnnik a pracovník v lesnej výrobe. Najviac – 34 detí – študuje odbor pracovník v lesnej výrobe.

„Z 26 žiakov dvojročného odboru výroba konfekcie je dokonca 10 vyznamenaných,“ upozorňuje riaditeľ SOŠ, Jozef Kožuško. V tomto odbore dosahujú mladí Rómovia najlepšie študijné výsledky. Podpísala sa pod ne aj pravidelná dochádzka do školy, veď počet ospravedlnených hodín sa pohybuje od 33 do 40 hodín na žiaka. „Pozitívnu úlohu tu zohráva aj motivačné štipendium. Dostávajú ho žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, podmienkou je však pravidelná školská dochádzka. Štipendium vo výške 42 € nie je zanedbateľné,“ skonštatoval vedúci odboru školstva PSK, Karol Lacko.

Detašované pracovisko v Jarovniciach pracovalo najprv vo veľmi provizórnych podmienkach, istý čas sa učilo dokonca v maringotke. V polovici minulého roku Prešovský samosprávny kraj kúpil polovicu rodinného domu v Jarovniciach, aby skvalitnil podmienky vyučovacieho procesu a rozšíril počet ponúkaných odborov. Škola na vlastné náklady zrekonštruovala priestory a koncom septembra už ponúkla žiakom tri učebné odbory. „Tento model sa nám osvedčil,“ zdôrazňuje po polročných skúsenostiach vedúci odboru školstva PSK. Dodal, že Prešovský samosprávny kraj bude hľadať možnosti, ako pre potreby školy odkúpiť aj druhú polovicu domu. „V prípade, že sa nám nepodarí nájsť vlastné zdroje, požiadame o spoluprácu a financie slnomocnenca vlády pre rómsku problematiku,“ uviedol K. Lacko. Nevylúčil ani zriadenie podobných školských pracovísk v iných lokalitách: „Už sme sa s istým primátorom bavili o odbore stavebná výroba. Naše skúsenosti ukazujú, že by toto mohol byť správny smer.“

***

Prešov 29. januára 2009

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

 

Fotogaléria:

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 29.01.2010 / Aktualizované: 10.05.2010 HoreTlačiť