Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Projekt - zdravotníctvo

V kraji sa vzdeláva 43 lekárov

Projekt doplní chýbajúce špecializácie

V Bardejovských Kúpeľoch sa 12. mája uskutočnil workshop k projektu prípravy ľudských zdrojov pre sektor zdravotníctva – doplnenie ľudských zdrojov v oblasti zdravotníctva v Prešovskom samosprávnom kraji. Jeho úlohou bolo zlepšiť komunikáciu medzi jednotlivými zložkami a zadefinovať jednotné pravidlá i implementácii plánovaných programových altivít.

Cieľom projektu je podporiť špecializačné vzdelávanie zdravotníckeho personálu (v tomto prípade lekárov), ktoré umožní doplniť a stabilizovať stav kvalifikovaných pracovníkov v samosprávnom kraji.

Na začiatku Prešovský kraj na základe analýzy identifikoval a vybral špecializácie, ktoré v kraji akútne chýbajú. Práve nedostatkové špecializácie boli v rámci projektu podporené. Ide spolu o 43 lekárov pôsobiacich v siedmich zdravotníckych zariadeniach na území kraja: NsP sv. Jakuba v Bardejove (5 frekventantov), FNsP v Prešove (12), Nemocnica Poprad (10), Ľubovnianska nemocnica (4), NsP A. Leňa v Humennom (6), NsP A. Pribulu vo Svidníku (3) a Centrum klinicko-psychologickej starostlivosti v Prešove (1).

Lekári si dopĺňajú vzdelanie v špecializáciách všeobecné lekárstvo, anesteziológia a intenzívna medicína, pediatria, urgentná medicína, patologická anatómia, rádiológia, neonatológia, klinická psychológia, pneumológia a ftizelológia. Ako doplnil lekár samosprávneho kraja MUDr. Július Zbyňovský, „pomôže nám to riešiť situáciu v niektorých potrebných špecializáciách. Podmienkou je, aby lekári tri roky zostali pracovať v príslušnom zdravotníckom zariadení.“


Projekt špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov trvá tri roky – od septembra 2009 do augusta 2012. Projekt je realizovaný v rámci operačného programu vzdelávanie, opatrenie 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve. Odsúhlasený príspevok predstavuje 1,4 mil. €.

Pracovníci ministerstva zdravotníctva, ktorí sa zúčastnili na workshope, nasledujúci deň navštívili bardejovskú nemocnicu, aby sa priamo v teréne zoznámili s implementáciou projektu v jednotlivých zariadeniach.

***

Prešov 13. mája 2011

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 13.05.2011 / Aktualizované: 12.01.2012 HoreTlačiť