Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Cesta Prešov - Ľubotice

Peniaze musí schváliť krajský parlament

Cesta Prešov – Ľubotice: oprava zrejme v máji

Jedným z najkritickejších bodov regionálnej cestnej siete je štvorprúdová cesta okolo sídliska Sekčov v krajsko meste. Prešovský samosprávny kraj intenzívne pracuje na zlepšení prejazdnosti komunikáce III/068015 Prešov – Ľubotice. Oprava tejto cesty je však limitovaná finančnými možnosťami samosprávneho kraja.

Situácia je kritická, preto sa rozhodol správca komunikácie SÚC PSK odstrániť z povrchu vozovky výtlky frézovaním. Havarijný stav vozovky spôsobil prejazd ťažkých tranzitných vozidiel, na ktoré nie je táto komunikácia konštrukčne stavaná.

Zásadným problémom rekonštrukcie cesty sú finančné zdroje na opravu. Kraj sa ešte doteraz nevysporiadal s minuloročnými povodňovými škodami za viac ako 23 miliónov eur. „Pravda je taká, že jednoducho nemáme peniaze. Preverovali sme viaceré možnosti, jednou z nich bol i úver. Máme však už k dispozícii výsledky hospodárenia a záverečný účet za rok 2010. Preto navrhujeme, aby rekonštrukcia tejto vozovky bola financovaná z rezervného fondu PSK,“ vysvetľuje predseda PSK Peter Chudík. Tento návrh však musia schváliť poslanci krajského parlamentu na svojom rokovaní v utorok 19. apríla.

V tomto období prebieha proces verejného obstarávania. Ak nebudú žiadne problémy, zhotoviteľ stavby by mohol byť známy v máji. Odhadované rozpočtové náklady rekonštrukcie asfaltového krytu vozovky predstavujú čiastku okolo 430 000 €. „Tento proces nedokážeme nijako urýchliť. Sme samospráva a musíme dodržiavať nastavené pravidlá. Tie sú, žiaľ, časovo náročné, čo v tomto prípade hrá proti nám,“ skonštatoval predseda PSK.

***

Prešov 15. apríla 2011

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 15.04.2011 / Aktualizované: 13.06.2011 HoreTlačiť