Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Združenie SK 8 v Trnave

Výpadok príjmov je kritický

Združenie SK 8 riešilo príjmy a cesty 

Pravidelné rokovanie Združenia SK 8, ktoré sa uskutočnilo na Úrade Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) 21. júna, sa zaoberalo najmä poškodzovaním ciest II. a III. triedy ťažkou kamiónovou dopravou, výpadkom vo financovaní krajov, riešením problémov postihnutých oblastí po povodniach a Slovenským domom v Bruseli.
Predsedovia samosprávnych krajov konštatovali, že stále dochádza k poškodzovaniu ciest II. a III. triedy ťažkou kamiónovou dopravou. „Situácia je kritická najmä v tých regiónoch, ktoré boli postihnuté záplavami, pretože podklady pod cestami sú premočené,“ uviedol predseda SK8 Tibor Mikuš. Združenie SK 8 preto listom požiadalo ministra Ľubomíra Vážneho o prijatie legislatívneho riešenia na zabránenie tranzitu ťažkej kamiónovej dopravy na cestách II. a III. triedy vo vlastníctve krajských samospráv. Ich používaním si prepravcovia nahrádzajú prejazd spoplatnenými úsekmi ciest I. triedy a diaľnicami. Návrh umiestniť na cesty dopravné značenie zákazu vjazdu kamiónov by bolo neefektívne a drahé.

Predsedovia so znepokojením konštatovali výpadok vo financovaní kompetencií krajov vo výške približne 80 miliónov eur za prvý polrok 2010. Výpadok z príjmu fyzických osôb je v priemere na úrovni 33 percent. "To je spolu asi 75 miliónov eur, ďalších 5 miliónov eur tvoria výpadky daní z motorových vozidiel. Vyššie územné celky preto museli pristúpiť k úsporným opatreniam. Zastavili sme investície, viažeme pridelené financie pre naše zariadenia a riešime iba havarijné stavy,“povedal Tibor Mikuš. V mene SK 8 preto požiadal vládu Slovenskej republiky o poskytnutie finančnej výpomoci, ktorá bude slúžiť na zabezpečenie výkonu originálnych kompetencií pre jednotlivé samosprávne kraje a odvrátenie finančného kolapsu.

Povodňami postihnuté oblastí v jednotlivých krajoch si vyžadujú konkrétnu pomoc, dlhodobú koncepciu predchádzania podobných udalostí a budovanie protipovodňových stavieb zo strany štátu, zhodli sa predsedovia samosprávnych krajov. Predsedovia vyjadrili podporu projektu Ministerstva zahraničných SR na zjednotenie prezentácie a presadzovanie záujmov SR v sídle inštitúcií EU prostredníctvom Slovenského domu.

 

Trnava 22. júna 2010

Ivan Krajčovič
hovorca TTSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 22.06.2010 / Aktualizované: 09.08.2010 HoreTlačiť