Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Program ENPI – druhá výzva

Podporiť môže cestovný ruch, životné prostredie i spoluprácu

Tento týždeň sa v Prešove, na Úrade Prešovského samosprávneho kraja uskutočnil INFODEŇ programu ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007 – 2013. Záujemcom bola počas infodňa prezentovaná nová príručka pre žiadateľov aj zmeny, ktoré nastali oproti I. výzve.

Pre program ENPI je pre štyri krajiny celkom alokovaných viac ako 68 mil. €. Z týchto prostriedkov je možné podporiť cezhraničné aktivity v oblasti rozvoja podnikania, turizmu, ochrany životného prostredia, rozvoja v oblasti kultúry a športu.

„Prešovský samosprávny kraj je zapojený do realizácie programu ako vysunuté pracovisko Spoločného technického sekretariátu, ktoré je nápomocné pre žiadateľov pri príprave projektov. Kto nestihne informačné stretnutie, môže sa obrátiť na oddelenie cezhraničnej spolupráce Úradu PSK. Žiadateľom sme k dipozícii, stačí sa ohlásiť,“ vysvetlila Lenka Karnižová.

V rámci II. výzvy, ktorá bola vyhlásená 24. júna, bude prerozdelených 14 mil. €. Uzávierka tejto výzvy bude 26. októbra 2010. Predstavitelia inštitúcií z oprávneného územia - Prešovského a Košického kraja, majú teda ďalšiu šancu získať finančné zdroje na svoje rozvojové aktivity.

V I. výzve bolo v minulom roku podaných spolu 148 žiadostí, v sume viac ako 13,3 mil. €. Najväčší záujem bol o opatrenie Rozvoj cestovného ruchu, Ochrana životného prostredia a Inštitucionálna spolupráca, teda budovanie kultúrnych centier v pohraničných oblastiach, prípadne prezentácia kultúrneho dedičstva.

Program ENPI je pre žiadateľov veľmi výhodný aj z hľadiska financovania. Tento program totiž poskytuje zálohové platby do výšky 80 %. Žiadateľ zo Slovenska potrebuje na spolufinancovanie 5 %, pretože 90 % poskytujú zdroje ENPI a 5 % štátny rozpočet. Výnimkou je Ukrajina, kde žiadateľ musí mať vlastné zdroje vo výške 10 %.

Ďalšie informácie môžu získať záujemcovia počas II. kola informačných dní v Prešovskom samosprávnom kraji. „Je naplánované od 20. júla vo viacerých mestách kraja – v Humennom, Bardejove a Starej Ľubovni. Na stretnutí dostanú potenciálni žiadatelia potrebné informácie o možnosti čerpania finančných prostriedkov z tohto programu,“ potvrdila Lenka Karnižová.

***

Prešov 8. júla 2010

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

 

Fotogaléria:

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 09.07.2010 / Aktualizované: 09.07.2010 HoreTlačiť