Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Povodňové škody v PSK

V PSK je poškodených 12 mostov a vyše 50 úsekov ciest

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) sumarizuje predbežný odhad povodňových škôd na cestách a mostoch II. a III. triedy. Od 16. mája do 4. júna bolo v PSK predbežne poškodených viac ako 50 úsekov ciest a 12 mostov. SÚC PSK však upozorňuje, že to nie sú definitívne počty. Voda na viacerých miestach ešte stále opadáva, cestári sa stále nedostali na všetky úseky a situácia nie je stopercentne zmapovaná.

Povodne v Prešovskom kraji poškodili doteraz 12 mostov. Náklady na ich opravu sú predbežne odhadnuté na 4,7 mil. €. „Financie na ich sanáciu by sme chceli získať zo štátneho rozpočtu. Veríme, že nám v tom pomôže navrhovaná legislatívna úprava, s ktorou v pondelok prišiel predseda vlády,“ ponúka riešenie predseda PSK Peter Chudík.

Desať kritických úsekov ciest II. a III. triedy, ktoré si vyžiadajú 8,5 mil. € na udržanie cestnej siete, chce župan opraviť z prostriedkov Regionálneho operačného programu, opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov. „Len Prešovský kraj tu má alokovaných ešte 6,6 milióna eur. Ak sem budeme môcť zaradiť opravu týchto komunikácií a mierne by sa zvýšila alokácia, vedeli by sme vyriešiť aj tieto kritické úseky,“ konkretizuje P. Chudík.
Župan zdôraznil, že „ak Ministerstvo regionálneho rozvoja SR prednostne posúdi tieto projekty a pomôže aj vláda, vedeli by sme vyriešiť najväčšie následky povodní do konca kalendárneho roka.“ Riešenie povodňových škôd si však vyžiada aj prostriedky z rezervného fondu PSK. Podľa odhadov cestárov môžu výsledné škody na cestách narásť ešte o ďalších 6 – 7 mil. €. P. Chudík upozorňuje, že treba konať rýchlo: „Ide o jedinú vec – pomôcť ľuďom, ktorí sú v núdzi čo najskôr a čo najlepšie. To je najdôležitejšie.“

K dnešnému dňu je v Prešovskom kraji ešte stále neprejazdných 13 úsekov ciest. Najlepšia situácia je v oblasti Humenné, kde sú prejazdné všetky cesty. Najhoršie sú na tom oblasti Prešov a Stará Ľubovňa. V oblasti Prešov sú neprejazdné Petrovany, Hrabkov, Lažany a Brezovička – Nižný Slavkov. V oblasti Stará Ľubovňa je zaplavené cestné teleso v úsekoch Malý Sulín – Veľký Sulín, Mnišek nad Popradom – Káče – Medzibrodie, Andrejovka – Orlov a most Plaveč.
V oblasti Poprad sú neprejazdné cesty Paršivá – Bijacovce a Klčov – Trsťany. V okrese Bardejov je stále uzavretá cesta Brezov – Giraltovce, v okrese Svidník Šandal a v okrese Vranov nad Topľou je zaplavené cestné teleso v úseku Soľ – Jastrabie.

Prešovský samosprávny kraj spravuje spolu 2 438 kilometrov ciest Ii. a III. triedy. Kraj postihujú povodne a iné prírodné katastrofy v posledných rokoch pravidelne. Od roku 2004, kedy samosprávny kraj prevzal komunikácie do svojej pôsobnosti, povodňové škody dosiahli takmer 17 miliónov €.

***

Prešov 9. júna 2010

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 224, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 09.06.2010 / Aktualizované: 09.08.2010 HoreTlačiť