Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Do konca septembra vznikne nová cesta

Po desaťročiach sa obnoví cestné spojenie medzi Krosnom a Bardejovom.

 

Práce na budovaní cesty, ktorá po 65. rokoch opäť spojí slovensko-poľské pohraničie, vstupujú do poslednej fázy. Kontrolný deň na projekte Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi okresmi Krosno-Jaslo-Bardejov, modernizácia cesty III/55724 Nižná Polianka – Ozenná, ukázal že Prešovský samosprávny kraj úspešne pokračuje v realizácii projektu. „Je dôležité, že projekt obnoví spojenie medzi poľským a slovenským regiónom, ktoré bolo prerušené po 2. svetovej vojne a pomôže intenzívnejšej podpore cezhraničnej spolupráce,“ priblížil predseda PSK Peter Chudík.

Starostia powiatu Jaslo Adam Kmiecik čakáva od otvorenia hranice výraznejši rozvoj cestovného ruchu: „Naši turisti sa sa ľahko a rýchlo dostanú k turisticky zuajímavým miestam na Slovensku. Predpokladáme, že sa budú v našom regióne dlhšie zdržiavať.“

Projekt je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2007-2013. Partnerom projektu sú powiaty Krosno a Jaslo. Celková hodnota projektu dosahuje 4,58 mil. € - spoločne na poľskej i slovenskej strane, kde bude spolu rekonštruovaných 15,5 km ciest.

Hodnota slovenskej časti projektu predstavuje objem 1,88 mil. €. Projekt zahŕňa modernizáciu cesty III/55724 na úseku Nižná Polianska – štátna hranica v dĺžke 1,8 km s kompletnou rekonštrukciou cestného telesa.

Cena diela pre stavebné práce na slovenskom úseku predstavuje 1,8 mil. €. Stavebné práce na projekte sa začali v decembri minulého roku a pokračujú podľa harmonogramu. Za prvý polrok boli na stavbe realizované práce v objeme 670 000 €.

Na komunikácii je ešte potrebné zrealizovať ďalšie práce: „Sú to podkladné vrstvy zo štrkopiesku, asfaltové vrstvy na komunikácii, spevnenie krajníc kamenivom, ukončenie svahovania svahov, osadenie a montáž zvodidiel, osadenie smerových kolov, osadenie dopravného značenia a realizácia čiel priepustov,“ spresnil riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Vladimír Kozák.

Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je naplánovaný na 20. septembra. Ukončenie prác podľa zmluvy je plánované konca septembra 2010.

Vyhodnotenie a ukončenie celého slovensko-poľského projektu je pripravené na koniec tohto roka.

Komunikácia bude slúžiť pre vozidlá do 7,5 tony a výnimku budú mať aj autobusy. Ako zdôraznil V. Kozák, „konštrukčne je však pripravená na vyššiu záťaž.“ Tú však musí odsúhlasiť slovensko-poľská medzivládna komisia, „pretože záťaž vozovky je potrebné harmonizovať podľa cestnej siete na oboch stranách hranice.“

Z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2007-2013 PSK získal tiež finančné prostriedky na projekt Niedzica – Osturňa. Tu sa plánujú práce na modernizácii cestnej siete v objeme 2,988 mil. € na slovenskej strane s ukončením v novembri 2011.

***

Prešov 5. augusta 2010

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

 

Fotogaléria:

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 05.08.2010 / Aktualizované: 05.08.2010 HoreTlačiť