Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Študenti pocestujú do Štrasburgu

Výsledky súťaže Euroscola 2010 

Medzi ôsmimi víťazmi dve školy z Prešovského kraja

Študenti zo Spišskej Starej Vsi a Sniny pocestujú do sídla Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku začiatkom februára slávnostne vyhlásila výsledky súťaže Euroscola 2010 pre študentov stredných škôl. Žiaci z ôsmich víťazných slovenských škôl budú v parlamente rokovať ako skutoční europoslanci so svojimi rovesníkmi z 27 členských krajín EÚ.

 

Všetky školy, ktoré sa zapojili do súťaže, museli usporiadať jedno alebo viac podujatí európskeho rozmeru so zapojením diskusie s poslancami Európskeho parlamentu alebo zástupcami regionálnych orgánov. Cieľom podujatí bola diskusia o EÚ, jej smerovaní, úspechoch a problémoch či mieste mladých ľudí.

Na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi pracoval 20-členný projektový tím študentov, ale ako zdôraznil riaditeľ školy, Daniel Kostka, „samotný projekt pozostával z prezentácie pre všetkých študentov gymnázia a miestnej základnej školy.“

„Náš program mal názov Európa očami mladých,“ priblížil Mirosla Zelina, ktorý projektový tím spišskostaroveského gymnázia pedagogicky viedol. Ako vysvetlil, cieľom bola „propagácia inštitúcií a vzťahov v rámci členských krajín EÚ a pomoc EÚ konkrétnym regiónom v rámci členských štátov.“ Vyzdvihol aj osobnú zaangažovanosť bývalej europoslankyne Zity Pleštinskej zo Starej Ľubovne, ktorá „bola súčasťou projektu a aktívne sa na ňom podieľala.“

„Chceme pokračovať v informovaní žiakov o únii, účasti Slovenska a formovaní eurobčianstva,“ priblížil zámery riaditeľ D. Kostka. Zdôraznil, že škola sa aj naďalej bude zapájať do podobných aktivít: „Je to už po tretíkrát, čo naši žiaci uspeli v súťaži a majú možnosť vycestovať. Je to pre nich veľká motivácia. Predchádzajúce úspechy žiakov ich motivujú k aktivitám a výkonom. Verím, že naši študenti budú úspešní aj naďalej.“


Do 5. ročníka súťaže Euroscola sa zapojilo spolu slovenských 23 škôl, z Prešovského kraja to okrem víťazov boli aj gymnáziá z Kežmarku a Humenného a Stredná priemyslená škola z Popradu.

Prostredníctvom programu Euroscola navštívilo sídlo EP v Štrasburgu od roku 2006 takmer 1000 študentov a vyše 100 pedagógov stredných škôl zo Slovenska.

Program Euroscola vytvoril Európsky parlament s cieľom oboznámiť mladých ľudí s fungovaním tejto nadnárodnej inštitúcie a umožniť im vymeniť si názory na zaujímavé témy a podnietiť ich k učeniu sa jazykov. Pracovné dni Euroscola sa konajú od roku 1989 a každoročne sa na nich zúčastňuje okolo 10 000 mladých ľudí z celej EÚ.

***

Prešov 9. februára 2010

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK


Výsledky súťaže Euroscola 2010


1. Podľa počtu získaných bodov bola zostavená tabuľka ôsmich víťazných škôl:

 

Poradie

Názov školy

Adresa

Mesto

Body

1.

Gymnázium

SNP 3

Spišská Stará Ves

38

2.

Bilingválne gymnázium M. Hodžu

Komenského 215

Sučany

37,5

3.

Gymnázium

Školská 234/8

Považská Bystrica

37

4.

Obchodná akadémia

Kukučínova 2

Trnava

36,5

5.

Cirkevná spojená škola

Švermova 10

Snina

35

6.

Obchodná akadémia

Mládežnícka 158

Sereď

33,5

7.

Gymnázium A. Einsteina

Einsteinova

Bratislava

33,5

8.

Obchodná akadémia

Lúčna 4

Lučenec

33
2. Zoznam ďalších škôl, ktoré sa zapojili do súťaže v rámci programu Euroscola 2010 (bez poradia):

Názov školy

Adresa

Mesto

Gymnázium M.R. Štefánika

Športová 41

Nové Mesto nad Váhom

Cirkevné gymnázium s vyuč. jazykom maďarským

Sv. Michala 38

Levice

Hotelová akadémia

Malinovského 1

Brezno

Obchodná akadémia

M. R. Štefánika 8

Krupina

Stredná odborná škola

Bzinská 11

Nové Mesto nad Váhom

Gymnázium

Štúrova 849

Detva

Gymnázium P.O. Hviezdoslava

Hviezdoslavova 20

Kežmarok

Spojená katolícka škola, Gymnázium Sv. Cyrila a Metoda

Farská 19

Nitra

Stredná priemyselná škola

Mnoheľova 828/23

Poprad

Gymnázium arm.gen. L. Svobodu

Komenského 4

Humenné

Spojená škola

Lieskovská cesta 1

Zvolen

Gymnázium

Pankúchova 6

Bratislava

Gymnázium J.A.Komenského s VJM

Komenského 1

Želiezovce

Gymnázium

Štúrova 16

Želiezovce

Gymnázium Sv. Františka z Assisi

J. M. Hurbana 44

Žilina

Zdroj: Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 09.02.2010 / Aktualizované: 10.05.2010 HoreTlačiť