Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Sociálne štipendiá do zahraničia uzavreté

Najväčší záujem tradične o anglický jazyk

PSK zaevidoval spolu 34 prihlášok zo 16 škôl 

Prešovský samosprávny kraj k 3. marcu zaevidoval spolu 34 prihlášok na jednoročné štúdium cudzích jazykov v zahraničí, z toho štyri prihlášky nespĺňajú požadované kritériá. Kraj má pre stredoškolákov k dispozícii 34 voľných miest v šiestich krajinách.

„Tradične ako v predošlých rokoch bol najväčší záujem o štúdium anglického jazyka v Írsku. Na ten sme zaregistrovali drvivú väčšinu - 26 prihlášok, takže nebude problém obsadiť 14 miest, ktoré máme k dispozícii,“ skonštatoval vedúci odboru školstva PSK, Karol Lacko.

Ostatné počty však už kraj nenaplní. Päť uchádzačov prejavilo záujem o štúdium nemeckého jazyka, pričom kraj má k dispozícii osem miest. Na štúdium vo Francúzsku prišla len jedna žiadosť, pričom vycestovať by mohlo šesť detí. Paradoxne, v Rusku môže kraj obsadiť jedno miesto, ale žiadosti spĺňajúce požiadavky prišli dve. O španielsky a taliansky jazyk nebol záujem vôbec. „Je to logické hlavne pri taliančine, ktorá sa na našich stredných školách neučí vôbec. Nižší záujem o ostatné cudzie jazyky treba pripísať vedomostnej úrovni stredoškolákov. Predsa len, angličtinu sa žiaci učia obyčajne ako prvý cudzí jazyk a preto ju ovládajú lepšie a na takej úrovni, aby mohli vycestovať do cudzieho prostredia na dlhší čas,“ zhodnotil vedúci odboru školstva.

Menný zoznam Prešovský kraj uverejňovať zatiaľ nebude, pretože „o definitívnom pridelení sociálneho štipendia rozhoduje ministerstvo školstva. Až po ich rozhodnutí možno hovoriť, kto skutočne vycestuje do zahraničia. My zatiaľ hovoríme o žiadostiach, ktoré spĺňajú kritériá,“ podotkol K. Lacko.

Spomedzi 89 stredných škôl, ktoré zriaďuje PSK, sa v tomto roku do systému prihlásilo spolu 16 škôl z ôsmich okresov – Sabinov, Kežmarok, Poprad, Snina, Humenné, Svidník, Bardejov a Prešov. Rovnú polovicu z nich predstavujú gymnáziá.

Sociálne štipendium pre žiaka predstavuje 7 730 eur. Zahŕňa náklady na ubytovanie, stravovanie, nákup kníh a učebných pomôcok, cestovné z bydliska do miesta sídla školy v zahraničí a späť, poistné a vreckové.

Sociálne štipendiá zaviedla vláda SR v roku 2008. Vďaka nim sa na študijný pobyt do zahraničia dostalo už 46 sociálne znevýhodnených detí z Prešovského kraja.

 

***

 

Prešov 4. marca 2010

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 04.03.2010 / Aktualizované: 10.05.2010 HoreTlačiť