Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Sociálne štipendiá do zahraničia - prihlášky do 3. marca

Tretí ročník sociálnych štipendií pre štúdium v zahraničí otvorený

PSK má k dispozícii 34 miest v šiestich krajinách

Novinka: možnosť elektronických prihlášok

Už po tretíkrát ponúka vláda SR možnosť získať sociálne štipendiá na jednoročné štúdium cudzích jazykov v zahraničí. Prešovský samosprávny kraj (PSK) dostal pre školský rok 2010/2011 pridelených spolu 34 miest. Všetky podmienky a potrebné dokumenty sú už zverejnené na webovej stránke PSK www.po-kraj.sk. Uzávierka prihlášok je 3. marca.

Žiadosť o štúdium si môže podať žiak 3. ročníka strednej školy, šancu má aj študent 3. alebo 4. ročníka päťročnej bilingválnej strednej školy, tiež študent 7. ročníka osemročného gymnázia a 5. ročníka šesťročného gymnázia. Musí byť štátnym občanom SR s trvalým bydliskom na Slovensku a priemerný prospech počas celého stredoškolského štúdia musí mať do 2,0. Znalosť cudzieho jazyka sa požaduje na úrovni B1 alebo B2 Európskeho referenčného rámca.
Žiak musí tiež spĺňať aspoň jedno zo sociálnych kritérií, ktoré stanovilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – sociálne štipendium, príjem rodičov za predošlý rok do 2,5 násobku životného minima, prípadne náhradná starostlivosť.

Ako zdôraznil predseda PSK Peter Chudík, „okrem sociálneho hľadiska sú nezanedbateľné aj jazykové znalosti žiaka. Tie musí potvrdiť vedenie školy, ktoré takisto dáva odporúčanie na štúdium. Jednou z povinných príloh je aj motivačný list v cudzom jazyku.“

Tohtoročnou novinkou je podávanie a schvaľovanie prihlášok cez internetovú aplikáciu. Všetky potrebné údaje, rady i manuál si záujemcovia nájdu aj na špeciálnej stránke www.socialnestipendia.sk. „Napriek tomu je však potrebné vytlačenú prihlášku spolu s originálmi všetkých povinných príloh doručiť na odbor školstva PSK najneskôr do 3. marca. Ak k prihláške nebudú priložené všetky povinné prílohy, PSK žiadosť zamietne,“ upozorňuje župan.

Sociálne štipendium pre žiaka predstavuje 7 730 eur. Zahŕňa náklady na ubytovanie, stravovanie, nákup kníh a učebných pomôcok, cestovné z bydliska do miesta sídla školy v zahraničí a späť, poistné a vreckové.

Z 34 pridelených miest má Prešovský kraj najviac (14) k dispozícii v Írsku – na štúdium anglického jazyka. Osem miest je určených do Nemecka, šesť miest na francúzsky a štyri miesta na španielsky jazyk. Do Ruska a Talianska môže PSK obsadiť po jednom mieste.

„Očakávame, ako sa situácia vyvinie v tomto roku. Po obrovskom záujme detí v roku 2008, kedy sme zaevidovali vyše 170 prihlášok, sme minulý rok mali problém naplniť všetky voľné kapacity. Za tri roky sú však pravidlá jasne a transparentne stanovené a zverejnené, tak verím, že proces výberu prebehne bez problémov,“ skonštatoval Peter Chudík.

Sociálne štipendiá zaviedla vláda SR v roku 2008. Vďaka nim sa na študijný pobyt do zahraničia dostalo už 65 sociálne znevýhodnených detí z Prešovského kraja.

***

Prešov 8. februára 2010

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 08.02.2010 / Aktualizované: 10.05.2010 HoreTlačiť