Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Sociálne štipendiá do zahraničia – 23 prihlášok

Najväčší záujem je tradične o angličtinu

Prešovský samosprávny kraj (PSK) zaevidoval spolu 23 prihlášok študentov stredných škôl, ktorí chcú získať sociálne štipendium na jednoročné štúdium cudzích jazykov v zahraničí. Prísne podmienky splnilo 14 z nich.

Ako v minulom roku, aj teraz prišlo najviac žiadostí na anglický jazyk – 18, pričom kritériá splnilo 10 uchádzačov. Dvaja študenti prejavili záujem o štipendium na nemecký jazyk, pričom obaja splnili stanovené podmienky. Na ruský jazyk boli podané tri žiadosti, kritériá však splnili dvaja uchádzači. Z nich do Ruska pôjde študovať len jeden študent, pretože PSK má k dispozícii len jedno miesto pre ruský jazyk. Nakoľko obaja spĺňajú podmienky, bude to študent s nižším príjmom.

Oproti minulému roku bol záujem o štipendiá vyrazne nižší. V minulom školskom roku si v PSK prihlášky podalo 171 študentov, ktorí splnili stanovené podmienky. Na základe výberu vycestovalo do zahraničia napokon 37 študentov. V tomto roku ministerstvo školstva výrazne sprísnilo kritériá, čo malo za následok, že o štúdium prejavilo záujem len deväť žiakov, z ktorých podmienky splnil len jeden. Preto Ministerstvo školstva SR zmiernilo sociálne kritériá a vypísalo druhé kolo. To malo v Prešovskom kraji uzávierku 18. marca. „S uzávierkou sme čakali do dnešného dňa,“ vysvetlila Iveta Tarabčáková z odboru školstva PSK, „aby sme dali šancu aj tým, ktorí mohli svoje žiadosti poslať poštou 18. marca. Rozhodujúci bol dátum na poštovej pečiatke.“

Prešovský samosprávny kraj má pre školský rok 2009/2010 pridelených 34 miest na štúdium v zahraničí. Z toho 14 miest na anglický jazyk, osem miest do nemecky hovoriacich krajín, šesť miest na francúzsky a štyri miesta na španielsky jazyk. Do Ruska a Talianska môže PSK obsadiť po jednom mieste.

Sociálne štipendiá pre stredoškolských študentov zaviedla vláda SR v minulom roku. Sociálne štipendium pre žiaka je 7 730 eur (232 874 Sk). Zahŕňa náklady na ubytovanie, stravovanie, nákup učebných pomôcok, cestovné z bydliska do miesta sídla školy v zahraničí a späť, poistné a vreckové.

***

Prešov 20. marca 2009

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 20.03.2009 / Aktualizované: 10.05.2010 HoreTlačiť