Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Školy podali projekty na Ministerstvo školstva SR

Aktivita je nevyhnutná, ale aj efektívna

Stredné školy hľadajú ďalšie zdroje na skvalitnenie vzdelávania

Aj keď do oblasti vzdelávania smeruje takmer polovica celého rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja (67,3 mil. eur – 2 mld. Sk), stredné školy hľadajú ďalšie možnosti na prefinancovanie svojich aktivít a modernizáciu. 

V posledných rokoch sa stále zvyšuje počet stredných škôl, ktoré sa snažia kvalitu vzdelávania zlepšiť na základe výziev z ministerstva školstva. Prostredníctvom podaných žiadostí môžu školy získať finančné zdroje napríklad na vybavenie telocviční, jazykových laboratórií, elektronizáciu a revitalizáciu knižníc, školských internátov, či stravovacích zariadení. „V súčasnosti školy reagujú na viaceré výzvy, ktoré vypísalo ministerstvo školstva,“ uviedol Karol Lacko, vedúci odboru školstva PSK. V piatok 13. marca podali školy v pôsobnosti PSK na Ministerstvo školstva 23 projektov v rámci dvoch výziev.

Do výzvy Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania sa zapojilo 13 škôl a jeden internát v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Spolu sa uchádzajú o viac ako 136 000 eur (4,11 mil. Sk). V prípade úspešnosti by sa školy na projektoch podieľali len kofinancovaním vo výške 8 379 eur (252 426 Sk).

Na výzvu Elektronizácia a revitalizácia školských internátov zareagovalo deväť škôl a zariadení. Celková suma predložených projektov dosahuje takmer 90 000 eur (2,7 mil. Sk). Čiastka na spolufinancovanie predstavuje 6 249 eur (188 242 Sk). Najaktívnejšie boli školy v Prešove, ktoré pripravili až štyri projektové žiadosti v objeme presahujúcom 43 000 eur (Hotelová akadémia, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Stredná odborná škola (SOŠ) podnikania a SOŠ na Bardejovskej ulici).

V rámci oboch výziev sa finančné prostriedky snažia získať SOŠ arm. gen. L. Svobodu Svidník, SOŠ Snina, Školský internát Poprad a z Prešova Hotelová akadémia a SOŠ podnikania.

Spolu 15 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja už pripravilo aj projekty na ďalšiu výzvu - Grafické systémy v odbornom vzdelávaní na rok 2009. Školy by chceli získať sumu vyššiu ako 86 000 eur (2,6 mil. Sk), pričom až päť projektov je z mesta Poprad a štyri z Prešova. Finančne najnáročnejší projekt, na 24 580 eur (740 497 Sk), vypracovala SOŠ dopravná Prešov.

Podľa vedúceho odboru školstva boli v uplynulom období viaceré školy veľmi aktívne, čo sa prejavilo aj na pozitívnych výsledkoch: „Zo štrukturálnych fondov získali peniaze na modernizáciu budov tri prešovské školy - SOŠ na Volgogradskej ulici, Pedagogická a sociálna akadémia a Spojená škola na Podjavorinskej ulici. Okrem toho Hotelová akadémia Otta Brűcknera v Kežmarku a Stredná priemyselná škola Bardejov. V rámci programu Otvorená škola Šport v minulom školskom roku získalo financie deväť stredných škôl z kraja.“


***

 

Prešovský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti spolu 88 stredných škôl a školských zariadení. Znamená to 17 gymnázií, 55 stredných odborných škôl (SOŠ), sedem spojených škôl (SpŠ), tri zdravotnícke SOŠ, dve jazykové školy, dve školské hospodárstva, jeden školský internát s právnou subjektivitou a jednu školu v prírode. Študuje na nich 40 000 študentov a pracuje v nich viac ako 7 000 pedagógov a nepedagogických pracovníkov.


***

Prešov 13. marca 2009


Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 13.03.2009 / Aktualizované: 10.05.2010 HoreTlačiť