Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

ROP: regenerácia sídiel

Regenerácia sídiel - malý záujem starostov

“Poradíme každému,“ zdôrazňuje Svetlana Pavlovičová

Starostovia a primátori majú jedinečnú príležitosť získať finančné prostriedky na rekonštrukciu a modernizáciu svojich centier. Túto možnosť im ponúka výzva regenerácia sídiel v Rámci Regionálneho operačného programu (ROP). Výzva je určená pre mestá a obce Prešovského kraja evidované v zozname inovačných a kohéznych pólov rastu. Výnimkou je krajské sídlo. V zozname sa nachádza 175 obcí, ktoré majú možnosť vyčerpať približne 60 miliónov eur (1,81 miliardy Sk). „Záujem obcí je však zatiaľ nízky,“ skonštatovala vedúca odboru Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) pre ROP Úradu PSK Svetlana Pavlovičová.

Výzva je rozdelená na dve hodnotiace kolá. Prvé sa začalo 6. apríla a potrvá do 13. júna. Okamžite sa začne druhé kolo s uzávierkou 18. septembra. SORO zatiaľ zaregistroval približne 15 záujemcov, len dva projekty splnili formálne podmienky na prijatie žiadosti.

Nenávratné finančné zdroje môžu obce využiť napríklad na úpravu verejných priestranstiev a zelene, výstavbu verejného osvetlenia, budovanie a rekonštrukciu chodníkov a cyklistických trás. Okrem toho môžu získané peniaze investovať do rekonštrukcií miestnych komunikácií, mostov a lávok, budovania verejných hygienických zariadení, úpravu a reguláciu povodí v zastavaných územiach výlučne v nadväznosti na realizáciu iných investičných aktivít. Podstatné však je, že „miesto realizácie sa musí nachádzať v centrálnej časti katastrálneho územia obce,“ zdôraznila Svetlana Pavlovičová.

Minimálny limit oprávnených nákladov je stanovený na 170.000 eur (5,12 milióna Sk), maximálny príspevok je 2,3 milióna eur (69,29 milióna Sk) z oprávnených výdavkov na projekt. Spoluúčasť žiadateľa predstavuje päť percent. Projekt by mal byť ukončený do 24 mesiacov od podpísania zmluvy. Všetky informácie k výzve a dokumentácie sú prístupné na webovej stránke www.ropka.sk a stránke www.po-kraj.sk.

SORO o výzve informoval všetkých starostov a primátorov a zorganizoval štyri informačné stretnutia v mikroregiónoch Prešov, Poprad, Humenné a Svidník: "Napriek tomu, že samosprávy môžu prostredníctvom tohto programu získať nemalé sumy, na stretnutiach sa zúčastnilo len málo záujemcov, čo sa odzrkadľuje aj v kvalite predkladaných projektov," uviedla S. Pavlovičová. Podľa jej slov medzi najväčšie nedostatky patrí, že obce nemajú platnú územnoplánovaciu dokumentáciu a vysporiadané vlastnícke vzťahy.

Žiadatelia by podľa S. Pavlovičovej mali venovať pozornosť pripravovaným projektom: „Ak v dohodnutom termíne predložia neúplný projekt, ktorý nemá v poriadku prílohy, budú z celého procesu vyradení a v tomto roku už nebudú môcť žiadať o nenávratný finančný príspevok. Preto je dôležité, aby nás starostovia kontaktovali a konzultovali svoje zámery. Každému radi poradíme. Sme tu na to. Starostovia sa môžu pýtať a dostanú od nás všetky informácie, ktoré potrebujú. Dokážu projekty pripraviť aj sami, podstatné je, že poznajú svoj región a svoje problémy. Poradíme im, ako na to. Výzva regenerácia sídiel ponúka samosprávam veľkú šancu,“ vyzvala starostov Svetlana Pavlovičová.

***

Prešov 6. mája 2009

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Fotogaléria:

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: č. m. 150, I. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 06.05.2009 / Aktualizované: 10.05.2010 HoreTlačiť