Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Rokovanie SK8 v Trnave

Župani rokovali v Trnave

Samosprávne kraje stratili 27 % príjmov

V Trnave sa na Úrade Trnavského samosprávneho kraja 25. a 26. marca konalo dvojdňové zasadnutie Združenia samosprávnych krajov SK8. Stretli sa na ňom predsedovia všetkých ôsmich vyšších územných celkov. Zároveň sa konalo rokovanie riaditeľov samosprávnych krajov.

Predsedovia samosprávnych krajov prvý deň schválili gestorov odborných sekcií. Zvolili Petra Chudíka, predsedu PSK, za predsedu sekcie verejnej správy, Pavla Freša, predsedu BSK, za predsedu sekcie financovania samosprávnych krajov, Juraja Blanára, predsedu ŽSK, za predsedu sekcie školstva, mládeže a športu, Milana Belicu, predsedu NSK, za predsedu regionálneho rozvoja a európskych záležitostí, Pavla Sedláčka, predsedu TSK, za predsedu sekcie zdravotníctva, Zdenka Trebuľu, predsedu KSK, za predsedu sekcie sociálnych vecí, Vladimíra Maňku, predsedu BBSK, za predsedu sekcie dopravy a Tibora Mikuša, predsedu TTSK, za predsedu sekcie cestovného ruchu a kultúry a tiež za predsedu sekcie pre vzťahy s verejnosťou.

Tibor Mikuš informoval o výsledkoch rokovania s predsedom vlády SR Róbertom Ficom. Vláda SR uvoľnila 6,4 milióna eur na riešenie negatívnych dopadov zákona o sociálnych službách pre jednotlivé samosprávne kraje. Župani poverili Zdenka Trebuľu, predsedu KSK, aby rokoval s ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny Vierou Tomanovou o uvoľnení týchto finančných prostriedkov pre jednotlivé samosprávne kraje.

Predsedovia samosprávnych krajov majú za úlohu pripraviť návrh nominácií za SK8 na účasť zástupcov VÚC v orgánoch jednotlivých SAD v svojich krajoch namiesto zástupcov Fondu národného majetku.

Župani poverili riaditeľov samosprávnych krajov, aby pripravili list adresovaný ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, v ktorom budú údaje o zaťažení ciest a ich ohrození. Predsedovia samosprávnych krajov v liste upozornia, že majú záujem riešiť obmedzenie neoprávneného tranzitu – ťažkej nákladnej dopravy a zároveň upozorňujú na problematiku budovania nadjazdov a rekonštrukcie železníc, čo má za následok zaťaženie ciest II. a III. triedy.

Predsedovia rokovali aj s Antonom Mifkom z OZ KOVO a Petrom Pobehom zo Zväzu autobusovej dopravy. Na základe rokovania Združenie SK8 navrhuje znovu otvoriť rokovanie na tému osobitnú tarifu cestovného a prepravného v pravidelnej vnútroštátnej autobusovej doprave prevádzkovanej dopravcami združenými vo Zväze autobusovej dopravy.

Zástupcovia splnomocnenca vlády SR pre šport Dušana Galisa združenie informovali o projekte, v ktorom chce vláda SR spolupracovať s vyššími územnými celkami. Predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš povedal: „Podporujeme túto aktivitu prostredníctvom nadviazania spolupráce so združením miest a obcí, takisto cez Radu pre rozvoj športu TTSK, kde vystupujeme ako koordinátor. Vychovávame tak mládež k športu, ktorá potom bude študovať na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov.“ Tento futbalový projekt je určený pre 13 ročné deti, ktoré študujú v osemročných gymnáziách.

Druhý deň členovia Združenia SK8 rokovali o výpadkoch príjmov samosprávnych krajov. „Iba za prvý štvrťrok tento výpadok pre všetky samosprávne kraje znamená viac ako 33 miliónov eur, čo znamená, že každý samosprávny kraj stratil 27 percent príjmov,“ upozornil predseda TTSK Tibor Mikuš. „Obrátime sa preto na predsedu vlády SR a budeme ho informovať aj o situácii na cestách II. a III. triedy po zavedení mýtneho systému. Zvýšený tranzit nákladnej dopravy na týchto cestách ohrozuje bezpečnosť na cestách, majetok občanov a zapríčiňuje ničenie týchto ciest, pričom náklady na opravu ciest musia znášať samosprávne kraje.“

Ďalšie rokovanie združenia SK8 sa uskutoční 29. a 30. apríla v Prešove.

***

Fotogaléria:

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 26.03.2010 / Aktualizované: 10.05.2010 HoreTlačiť