Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

PSK vyplatí preddavok neštátnym školským zariadeniam

Chudík: „Aj keď VZN nemáme, organizácie musia fungovať!“

Napriek tomu, že poslanci krajského parlamentu 16. marca opakovane neschválili návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o určení výšky dotácie pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, cirkvi a súkromných zriaďovateľov, peniaze dostanú. V Prešove sa dnes na pozvanie predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Petra Chudíka zišlo všetkých 35 zriaďovateľov, ktorí zriaďujú spolu 71 súkromných a cirkevných školských zariadení na území kraja. Peter Chudík dnes s nimi podpísal zmluvy tak, ako predošlé roky. Neštátne zariadenia do piatich dní dostanú na svoje účty finančné prostriedky vo výške troch dvanástich 88 %-ného normatívu. Organizácie budú ďalej mesačne dostávať jednu dvanástinu z normatívu 88 %.

„Bol som presvedčený, že VZN 16. marca na druhýkrát schválime. Žiaľ, ani kompromisný návrh, ktorý bol podľa mňa veľmi dobrý, neprešiel. Život však musí ísť ďalej. Uvedomil som si, že z tohto problému sa robí zbytočná politika a až do volieb 12. júna sa nepohneme. Preto som sa rozhodol, že zaplatíme cirkevným a súkromným zriaďovateľom, hoci sa pohybujeme na hranici zákona,“ zdôraznil župan v úvode stretnutia.

Ako upozornil, aj ostatné samosprávne kraje prispievajú neštátnym školským zariadeniam financiami vo výške 88 % normatívu, pričom v Nitre budú VZN ešte len schvaľovať 19. apríla. Košický kraj síce ako jediný prispieva 100 %-nou sumou - ale na počet stravníkov, nie na počet žiakov. P. Chudík potvrdil, že k problému sa vráti v lete, pretože bude potrebné zrovnoprávniť neštátne a štátne zariadenia: „Zatiaľ je rozdiel veľký. Po prvé, naše zariadenia dostávajú príspevok na stravníka, nie na žiaka, ako máme platiť neštátnym zariadeniam. Po druhé, Ústava Slovenskej republiky v článku 42, odsek 3 hovorí, že neštátne zariadenia môžu vyberať úhradu, na rozdiel od štátnych. Skutočne budeme musieť nastaviť podmienky tak, aby boli rovnaké pre všetkých žiakov.“

Prešovský samosprávny kraj má pre neštátne školské zariadenia v súčasnosti v rozpočte na rok 2010 k dispozícii 2,3 mil. €.

***

Prešov 18. marca 2010

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 18.03.2010 / Aktualizované: 10.05.2010 HoreTlačiť