Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Program cezhraničnej spolupráce - prvé hodnotenie

Prešovský kraj zatiaľ najúspešnejší

P. Chudík: „Program cezhraničnej spolupráce sme maximálne využili!“

Prešovský samosprávny kraj patrí medzi oprávnené územie, z ktorého môžu záujemcovia žiadať o finančné prostriedky z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013. Programové územie tvoria na slovenskej strane hranice Prešovský a Žilinský kraj, na poľskej strane hranice podregióny bielsko-bialski, nowosadecki, krosniensko-przemyski a okresy oswiecimski, pszczynski, rzeszowski a Rzeszow grodzki.

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce boli zatiaľ vyhlásené dve výzvy na predkladanie projektov cezhraničného charakteru. Úvodné kolo výzvy pre Prioritnú os I: Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry a Prioritnú os II: Sociálny a ekonomický rozvoj bolo vyhlásené Riadiacim orgánom v Poľskej republike po dohode s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v čase od 14. 8. 2009 do 31. 10. 2009.

Oprávnení žiadatelia z dvoch slovenských krajov – Prešovského a Žilinského a oprávneného územia na poľskej strane, podali v prvej výzve spolu 52 žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík hodnotí úvodné kolo výzvy pre Prioritnú os I. a II.: „Bolo pre nás mimoriadne priaznivé, pretože podľa výsledkov schvaľovacieho procesu v rámci prvej výzvy bol Prešovský kraj zatiaľ najúspešnejší,“ teší sa Peter Chudík.

Prešovský samosprávny kraj získal v rámci tejto výzvy najviac, vyše 28 percent (28,02 %) všetkých prostriedkov. Druhé najúspešnejšie je Malopoľské vojvodstvo (22,83 %) a na treťom mieste objemom financií skončil Žilinský kraj (15,93 %). „V konkrétnych číslach to znamená takmer 7,7 mil. eur pre projekty, ktoré budú realizovať inštitúcie z nášho regiónu. To je príspevok z ERDF, k tomu treba ešte pripočítať 10 percent zo štátneho rozpočtu a 5% kofinancovanie zo strany žiadateľa,“ upresnil predseda PSK.

Vďaka tomu budú môcť realizovať svoje zámery napríklad obec Ľutina, mikroregión Minčol, Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov pri záchrane drevených chrámov, Vihorlatská hvezdáreň v Humennom získala financie na projekt Karpatské nebo, či obec Červený Kláštor na transhraničný turistický chodník spájajúci objekty slovensko-poľského pohraničia do obce Sromowce Nizne.

Na základe delegovania kompetencií na regionálnu úroveň vyhlásil Prešovský samosprávny kraj 30. marca I. výzvu v rámci Prioritnej osi III: Podpora miestnych iniciatív s uzávierkou 29. mája.

„Momentálne konzultujeme so žiadateľmi, ktorí si pripravujú projekty. Verím, že sa nášmu kraju bude opäť dariť. Teší ma, že si naši ľudia uvedomujú možnosti, ktoré nám program cezhraničnej spolupráce poskytuje a sú skutočne mimoriadne aktívni,“ uzavrel Peter Chudík.

***

Prešov 13. mája 2009

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 13.05.2009 / Aktualizované: 10.05.2010 HoreTlačiť