Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prihlášky na stredné školy do 10. apríla

Záujem je o gymnáziá, akadémie a elektrotechnické školy

Presne tri týždne majú žiaci základných škôl na to, aby sa definitívne rozhodli, na ktorú strednú školu pôjdu študovať. Termín na podanie prihlášok na stredné školy a osemročné gymnáziá v Prešovskom samosprávnom kraji je stanovený na 10. apríla.

Uchádzač alebo zákonný zástupca žiaka môže podať dve prihlášky na dve rôzne školy, alebo dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy. Vyplnené prihlášky treba v stanovenom termíne odovzdať riaditeľom základných škôl.

Tradične najväčší záujem v Prešovskom kraji je o štúdium na gymnáziách, obchodných a hotelových akadémiách a stredných priemyselných školách elektrotechnického zamerania. Spomedzi študijných odborov preferujú žiaci informačné technológie, cestovný ruch a služby. Medzi učebnými odbormi dlhodobo vedú odbory hostinský, kuchár – čašník, kuchárka – servírka, cukrár – pekár. „Napriek tomu je práve po týchto profesiách neustály dopyt na trhu práce. Títo absolventi majú veľké možnosti uplatnenia. Mnohí z nich sa zamestnávajú v zahraničí – školy ich dobre pripravili profesionálne i jazykovo,“ hodnotí Karol Lacko, vedúci odboru školstva PSK.

Veľmi malý záujem prejavujú žiaci o bývalé odborné učilištia, ktoré pripravujú žiakov na profesie v poľnohospodárskych, lesníckych, odevných a stavebných odvetviach. „Niektoré školy budú mať problémy, aby vôbec otvorili jednu prvú triedu,“ skonštatoval K. Lacko.

Pomerne veľký vplyv na prijímanie na stredné školy budú mať podľa vedúceho odboru školstva v tomto roku výsledky testovania Monitor 9: „ Žiaci, ktorí v tomto testovaní dosiahli v jednotlivých predmetoch 90-percentnú úspešnosť, majú byť na strednú školu prijatý bez prijímacích pohovorov. " Pre žiakov, ktorí sa z rôznych príčin na celoštátnom testovaní nezúčastnili, je stanovený náhradný termín testovania - 31. marca.

„Výberu strednej školy treba venovať zvýšenú pozornosť. Na našich školách je množstvo zaujímavých odborov, treba si len dať tú námahu a zohnať informácie. Keď sa začnú ľudia o to zaujímať, sú prekvapení, čo všetko je možné študovať. Rodičia by si mali uvedomiť, že je to pre dieťa mimoriadne dôležité,“ apeluje vedúci odboru školstva PSK Karol Lacko.

Na prihláške na strednú školu je potrebné uviesť aj termín prijímacej skúšky. Prijímacie skúšky sú rozdelené na dve kolá. V prvom kole sú termíny stanovené na 11. a 14. mája, druhé kolo prijímacích pohovorov sa bude konať 16. júna.

***

Prešov 16. marca 2009

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 16.03.2009 / Aktualizované: 10.05.2010 HoreTlačiť