Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Predseda NR SR a predseda PSK rokovali v Prešove

PSK získal 11 miliónov eur pre stredné školy

Úspešnosť predložených projektov dosiahla 60 percent

Čerpanie prostriedkov z európskych zdrojov a „večný problém“ financovania strát vo verejnom záujme – to boli dve hlavné témy, ktorým sa na spoločnom stretnutí v Prešove 20. apríla venovali predseda Národnej rady SR Pavol Paška a predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Peter Chudík.

„Zaoberali sme sa vývojom čerpania európskych peňazí,“ povedal po stretnutí P. Paška. S potešením konštatoval, že „vývoj prioritnej osi školsvo vyzerá pre Prešovský kraj veľmi dobre.“ Jeho slová Peter Chudík doplnil číslami: „PSK dosiahol úspešnosť 59 % pri podávaní projektov v rámci Regionálneho operačného programu, Opatrenie infraštruktúra vzdelávania. Znamená to 13 schválených projektov v objeme takmer 11 miliónov eur (10,8 mil. €). Zatiaľ sme v tomto opatrení najúspešnejším krajom.“

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK budú môcť investovať nemalé financie hlavne do modernizácie a energetickej úspory budov: „Ide predovšetkým o zateplenie budov, výmenu okien a zníženie energetickej náročnosti. Finančne najnáročnejší je projekt Gymnázia na Konštantínovej ulici v Prešove. Obnova, prestavba, dostavba a zníženie energetickej náročnosti tejto budovy presiahnu objem 1,7 mil. € (53 mil. Sk),“ upresnil predseda PSK. Rekonštrukčné práce sa budú realizovať na šiestich prešovských školách – Pedagogická a sociálna akadémia, Hotelová akadémia, Gymnázium GK2, Spojená škola na ulici Ľ. Podjavorinskej, Stredné odborné učilište stavebné a Stredná priemyselná škola (SPŠ) stavebná. V Bardejove boli úspešné dve školy – Združená stredná škola (ZSŠ) Jána Andraščíka a SPŠ. Medzi schválené projekty patria aj Obchodná akadémia Humenné, Hotelová akadémia Otta Brűcknera Kežmarok, ZSŠ A. Dubčeka Vranov nad Topľou, ZSŠ Medzilaborce a SOU Lipany.

V súvislosti s úhradou strát za výkony vo verejnom záujme pre verejných dopravcov sa obaja predstavitelia zhodli na potrebe novelizovať zákon č. 168/1996. „Tento zákon bol schválený v čase, kedy boli podniky SAD štátne. Odvtedy sa podmienky zmenili,“ upozornil predseda PSK. Skonštatoval, že „zmluva, ktorú sme tento rok podpísali so SAD-kami, nie je v súlade s týmto zákonom, pretože podľa zákona 168/1996 máme uhradiť všetky straty vo verejnom záujme.“ Doplnil, že doterajší systém nemotivoval podniky SAD šetriť. Podľa Pavla Pašku sa novelizáciou treba zaoberať, ale vzhľadom na legislatívny plán práce by to „mala byť iniciatíva rezortu“. Predsedovia vyšších územných celkov tento problém prediskutujú v rámci združenia SK8 a oslovia aj ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií.

Predseda parlamentu sa počas rokovania dotkol aj dopadov krízy na vyššie územné celky. „Zaujímal som sa hlavne o vývoj príjmov rozpočtu PSK, nakoľko príjmy samosprávy sú kompenzované z daní.“

***

Prešov 20. apríla 2009


Veronika Fitzeková 
hovorkyňa PSK

 

Fotogaléria:

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 20.04.2009 / Aktualizované: 10.05.2010 HoreTlačiť