Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

PSK: 16 miliónov eur pre desať zariadení

Prešovský kraj pokračuje v získavaní európskych financií

Prešovský samosprávny kraj (PSK) získal na rekonštrukciu a obnovu kultúrnych a sociálnych zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti zo štrukturálnych fondov financie vo výške 15,91 milióna eur.


„V rámci Regionálneho operačného programu (ROP) zameraného na infraštruktúru sociálnych služieb sme predložili celkom 13 projektov, z ktorých bolo sedem schválených. Spolu sme na ich modernizáciu získali nenávratný finančný príspevok vo výške 12,2 mil. €,“ skonštatoval predseda PSK Peter Chudík. Ako skonkretizoval, v domovoch sociálnych služieb (DSS) sa budú realizovať hlavne zateplenia, výmeny okien, bezbariérové prístupy, modernizácie kuchýň a práčovní, či vybavenie interiérov. "Zlepšíme životné podmienky pre 816 klientov, ktorí žijú v týchto siedmich zariadeniach. Naším cieľom je priblížiť sa k európskemu štandardu, ako je tomu napríklad v DSS v Orkucanoch. Chceme klientom spríjemniť ich životné podmienky a, samozrejme, aj pracovníkom, ktorí tam pracujú," uviedol P. Chudík.


Najviac prostriedkov získal PSK na rekonštrukciu budovy DSS v Batizovciach - 2,53 mil. €. Viac ako 2,41 mil. € sa investuje do obnovy DSS na Volgogradskej ulici v Prešove a takmer 2,24 mil. € pôjde na prestavbu a modernizáciu Domova dôchodcov a DSS v Starej Ľubovni. Ďalšie prostriedky budú smerovať na obnovu DSS v Kalinove, Giraltovciach, Alia v Bardejove a Podskalka v Humennom.

 

V rámci prioritnej osi 3 ROP, ktorá sa týka posilnenia kultúrnej oblasti, má Prešovský kraj tri úspešné projekty spomedzi päť podaných žiadostí. Vďaka nenávratnému finančnému príspevku regionálna samospráva dokončí rekonštrukciu budovy elektrárne Tatranskej galérie v Poprade. „Okrem toho zrealizujeme nadstavbu Podtatranskej knižnice v Poprade a zrekonštruujeme historickú administratívnu budovu Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni,“ doplnil predseda PSK. Na tieto tri projekty získal Prešovský kraj spolu 3,73 mil. €.


Podľa Petra Chudíka by sa práce na spomínaných objektoch mali začať v priebehu tohto roka: „Závisí to od riadiacich orgánov, kedy sa podpíšu zmluvy a ako sa budú uvoľňovať peniaze.“


Prešovský samosprávny kraj už v minulom roku získal z ROP financie v objeme 50 mil. €, predovšetkým na modernizáciu stredných škôl a opravu ciest II. a III. triedy. „Zo štrukturálnych fondov sme zatiaľ získali takmer 66 mil. € na investície v kraji. Je to suma, akú kraj ešte počas jedného roka neinvestoval,“ zdôraznil predseda PSK Peter Chudík.“

 

***

 

Prešov 5. februára 2010

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 08.02.2010 / Aktualizované: 10.05.2010 HoreTlačiť