Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Deti šantia v Bystralande

Šiesty ročník tábora pre deti so zdravotným postihntím

Spolu 36 detí s ťažkým zdravotným postihnutím už šantí v Bystralande, kde si užívajú letné prázdniny. Výchovno-rekreačný tábor sa začal 18. júla a potrvá do 27. júla. V rekreačnom zariadení MH Bystrá pri Humennom sa v deväťdňovom turnuse odrekreuje spolu 50 účastníkov, z toho 36 detí s ťažkým zdravotným postihnutím a 14 sprievodcov.

V tábore si užívajú leto deti a ich sprievodcovia z Domova sociálnych služieb (DSS) v Osadnom, DSS Podskalka – Humenné, DSS Ľubica DSS na Volgogradskej ulici v Prešove, Rehabilitačného strediska v Lipanoch a z neziskovej organizácie Náš dom zo Svidníka. „Niektoré deti sprevádzajú rodičia, iné zase pracovníci domova sociálnych služieb,“ vysvetľuje Margita Ďőrďová, poverená vedením sociálneho odboru PSK.

V rámci pobytu žijú deti v „Republike Bystraland“, kde majú zabezpečený kultúrny a športový program - rôzne súťaže, diskotéky, športovú olympiádu. Deti v maximálnej miere využívajú aj rehabilitačný program – hipoterapiu, majú k dispozícii bazén, môžu sa venovať canisterapii s cvičenými psíkmi. Deti majú naplánovaný výlet do Humenného, v rámci ktorého navštívia Vihorlatské múzeum a skanzen.

Výchovno-rekreačný tábor pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím organizuje Prešovský samosprávny kraj už po šiesty rok, v súlade so zákonom o sociálnej pomoci. Celková čiastka na organizovanie tábora pre PSK predstavuje 10 620 eur. Financie na tento účel poskytlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. „Je to menej ako v predošlých rokoch, kedy sme odrekreovali takmer 150 účastníkov. Podstatné však je, že napriek kríze sa peniaze našli a tábor pokračuje aj v tomto roku,“ zdôrazňuje M. Ďőrďová. Cena jedného poukazu pre dieťa dosahuje sumu 229 €, pre sprievodcu 116 €.

Cieľom Prešovského kraja je pripraviť pre deti a ich sprievodcov nezabudnuteľný pobyt plný smiechu, zábavy, oddychu a nových kamarátstiev.

Prešovský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 27 zariadení sociálnych služieb. Deti sú umiestnené v šiestich z nich.

***

Prešov 23. júla 2009

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 23.07.2009 / Aktualizované: 10.05.2010 HoreTlačiť