Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Na cesty pôjde miliarda korún

V jeseni sa začne ďalšie kolo modernizácie komunikácií

Opraví sa aj problémový zosuv medzi Horným Smokovcom a Tatranskou Lomnicou


Prešovský samosprávny kraj (PSK) v jeseni začína opravu komunikácií II. a III. triedy, na ktoré získal peniaze z Regionálneho operačného progamu (ROP), Opatrenie 5.1 - Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov.

„PSK doteraz v dvoch etapách vypracoval 14 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v celkovej hodnote 22,4 mil. € (675 mil. Sk). Výberová komisia ich 14. augusta schválila v plnom rozsahu. Znamená to, že PSK zaznamenal 100-percentnú úspešnosť,“ skonštatoval predseda PSK Peter Chudík. Počet 14 žiadostí je medzi samosprávnymi krajmi najvyšší. Kraj zatiaľ vyčerpal 62,2 % z prostriedkov určených pre PSK.

Realizáciou všetkých 14 projektov PSK zrekonštruuje viac ako 41 km ciest II. a 158 km ciest III. triedy. Proces verejného obstarávania by mal byť spustený v priebehu nasledujúcich štyroch týždňov. Najviac finančných prostriedkov získa Správa a údržba ciest PSK v oblasti Poprad - 3,95 mil. €. Tie využijú na opravu 10 úsekov v celkovej dĺžke 24,3 km a riešenie havarijného stavu zosuvu na ceste medzi Horným Smokovcom a Tatranskou Lomnicou. Náklady na jeho opravu dosahujú 355 000 € a ako zdôraznil P. Chudík, „urobíme všetko preto, aby sme tento projekt implementovali ešte v tomto roku, kým sa začne zimná sezóna.“ Ďalším významným projektom je prvá etapa rekonštrukcie troch mostov - Krásny Brod – Medzilaborce, Bajerovce – Šarišské Dravce, Zálesie – Spišská Stará Ves. "V podstate kontinuálne nadväzujeme na proces modernizácie, ktorý sme spustili v roku 2005 prostredníctvom PPP projektu, neskôr z úveru od Európskej investičnej banky a samozrejme aj z vlastných zdrojov," povedal P. Chudík.

V súčasnosti má Prešovský kraj rozpracované ďalšie tri projektové žiadosti v hodnote 6,7 mil. € (202 mil. Sk). Tieto tri žiadosti budú posúdi hodnotiaca komisia do konca roka 2009. „Ide predovšetkým o opravu mostov a stabilizácie zosuvov, ktoré pravidelne vznikajú po povodniach,“ vysvetlil P. Chudík.
PSK plánuje opraviť zosuvy Varhaňovce, Olejníkov, Bžany, Pavlovce, Brezov – Giraltovce, Hostovice – Papín, Legnava – Malý Lipník a Olšavka – Bukovce. V rámci druhej etapy budú zrekonštruované aj mosty Vyšná Sitnica, Sulín, Krásna Lúka – Šarišské Dravce a Hanušovce nad Topľou v smere na Mičákovce. V neposlednom rade bude vyriešený aj povodňou poškodený úsek cesty Beloveža – Bardejov a aktívny zosuv medzi Malou Poľanou a Rokytovcami.

Aj po spracovaní týchto projektov bude mať kraj z ROP k dispozícii ešte alokovanú sumu 6,9 mil. € (208 mil. Sk) pre prípad vzniku havarijných stavov na spravovaných cestách.

V rámci ROP, Opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov, sú na obdobie rokov 2007-2013 k dispozícii prostriedky vo výške 180 mil. € (5,4 mld. Sk). Tie sú rozdelené medzi kraje, pretože samosprávne kraje sú jedinými oprávnenými prijímateľmi pomoci. PSK má k dispozícii 36 mil. € (1,09 mld. Sk). Je to najviac – až 20 % z celkovej alokácie pre kraje. Dôvodom je, že PSK spravuje 2 438 km ciest – z toho 523 km ciest II. triedy a 1 915 km III. triedy. „Pri prevzatí v roku 2004 bolo až 48 % v nevyhovujúcom alebo havarijnom stave a štát nám dal na ich opravu 17 mil. Sk. My sme do ciest odvtedy investovali vyše 66 mil. € (takmer 2 mld. korún),“ zdôraznil Peter Chudík.

***

Prešov 9. septembra 2009

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 09.09.2009 / Aktualizované: 10.05.2010 HoreTlačiť