Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Mikroprojekty: uzávierka 29. mája

O Program cezhraničnej spolupráce je veľký záujem

 

Ešte mesiac času na prípravu projektu majú organizácie, ktoré sa chcú zapojiť do III. Prioritnej osi: Podpora miestnych iniciatív (mikroprojekty) Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013. Uzávierka prijímania žiadostí je stanovená na 29. mája.

 

Hlavným cieľom mikroprojektov je podporiť miestne iniciatívy a nadväzovanie cezhraničnych kontaktov. Projekty by mali byť založené na aktivitach „ľudia ľuďom”. O príspevok sa môžu uchádzať žiadatelia – neziskové subjekty, z dvoch slovenských krajov – Žilinského a Prešovského a šiestich subregiónov a okresov z Poľska.

„Na spolufinancovanie mikroprojektov bola vyhradená suma 26,8 mil. eur. Žiadatelia na slovenskej strane majú k dispozícii 12,2 mil. eur, pre poľskú stranu je vyčlenená suma 14,6 mil. eur,“ vysvetlila Andrea Kmecová z oddelenia cezhraničnej spolupráce PSK.

Program cezhraničnej spoluprace Poľsko – Slovenska republika 2007–2013 podporuje v ramci mikroprojektov zámery cezhraničného pôsobenia a neziskového charakteru. „Možno sem zaradiť organizovanie spoločných kultúrnych podujatí, ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, vydavateľskú činnosť, podujatia z oblasti športu, turistiky a rekreácie, propagácie prírodných krás, informačné aktivity, organizáciu konferencií, seminárov a workshopov, organizáciu veľtrhov a ďalšie,“ upresnila A. Kmecová. Na spolufinancovanie Podpory miestnych iniciativ bola vyhradená suma 26,8 mil. eur, čo predstavuje 17 % z celkovych prostriedkov alokovanych v Programe cezhraničnej spolupráce PL-SR 2007 – 2013. Učasť poľských a slovenských prijímateľov v mikroprojektoch je spolufinancovaná z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) vo výške 85% oprávnených nákladov. Minimálny limit pre spolufinancovanie z prostriedkov ERDF je 5 000 eur, maximálny 50 000 eur.

Prešovský samosprávny kraj vyhlásil I. výzvu na predkladanie projektov cezhraničného charakteru k Prioritnej osi: Podpora miestnych iniciatív (mikroprojekty) Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 – 2013 na základe poverenia Riadiaceho orgánu - Poľského Ministerstva regionálneho rozvoja 30. marca. Otváracia konferencia spojená s informačným seminárom sa uskutočnila 8. apríla v Prešove. Podľa A. Kmecovej bol o ňu veľký záujem: „Zúčastnilo sa nej viac ako 200 záujemcov o informácie k vyhlásenej výzve. Konzultácie k výzve prebiehajú na Prešovskom samosprávnom kraji, takže každý deň komunikujeme so záujemcami, ktorí chcú podať projekt. Všetky informácie nájdu žiadatelia na našej webovej stránke www.po-kraj.sk.“ V rámci dostupnosti informácií zorganizoval 28. apríla PSK informačné stretnutie v Bardejove: „Bol tu priestor pre viac praktických informácií a bohatšiu diskusiu. Naplánované máme ešte jedno informačné stretnutie v regióne, o jeho konaní budeme včas informovať,“ uzavrela Andrea Kmecová z oddelenia cezhraničnej spolupráce PSK.

***

 

Prešov 30. apríla 2009

Veronika Fitzeková 
hovorkyňa PSK

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 30.04.2009 / Aktualizované: 10.05.2010 HoreTlačiť