Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Ktoré zaujímavosti predstaví Karpatská mapa možností?


Prvé stretnutie spoločného projektu 1. marca v Rytre

V pondelok 1. marca sa konferenciou začína projekt Karpatská mapa možností – spoločná propagácia turistických, prírodných a kultúrnych zaujímavostí malopoľsko-prešovského pohraničia. Na dvojdňovej medzinárodnej konferencii sa v poľskom Rytre zíde asi 130 expertov a zástupcov Prešovského kraja a Malopoľského vojvodstva.

„Projekt napĺňa myšlienky spoločnej propagácie s ktorou sa oba regióny zaoberajú už dlhšie obdobie. Záujem o turistické destinácie je evidentný, ale evidentná je aj nedostatočná informovanosť návštevníkov o možnostiach, ktoré tieto regióny ponúkajú,“ vysvetľuje zmysel projektu Martin Janoško, manažér projektu za Prešovský kraj. Ako zdôraznil, „na území kraja je veľmi veľa rôznych zaujímavostí, o ktorých nikto nevie, prípadne len miestni obyvatelia. Cieľom projektu je urobiť skutočne dôkladnú analýzu územia a zverejniť miestne zaujímavosti, ktoré nie sú všeobecne známe, ale môžu sa stať veľkou atraktivitou pre návštevníkov. Chceme predstaviť miestne legendy, zákutia, lokality...“ vysvetľuje M. Janoško.

V rámci projektu bude vytvorený spoločný propagačný internetový portál, ktorý bude prezentovať zaujímavosti nášho regiónu. Portál by obsahovo mali naplniť odborníci z jednotlivých oblastí – cestovný ruch, história, prírodné bohatstvo, kultúra, literatúra, osobnosti, relígie, etnografia, marketing a propagácia. „So záujemcami, ktorí sa prihlásili, sa po prvýkrát stretneme práve na medzinárodnej konferencii v Rytre. Priamo tam budú vytvorené pracovné skupiny expertov,“ priblížil M. Janoško.

Pilotná prevádzka internetového portálu Karpatská mapa možností by mala byť spustená do letnej sezóny budúceho roku. Súbežne s prácou expertov na obsahovej náplni sa už začína pripravovať aj technické zázemie a vizuálizácia pre spustenie portálu.

Projekt Karpatská mapa možností realizujú spoločne Malopoľské kultúrne centrum SOKÓŁ v Nowom Saczi a Prešovský samosprávny kraj. Celkové náklady dosiahnu vyše 768 400 €. Prostriedky na jeho realizáciu regióny získali v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Spolufinancovanie predstavuje 15 %, vyše 115 260 € spolu pre obe inštitúcie.

Prešovský samosprávny kraj začína aktívne pracovať na podpore cestovného ruchu v regióne, tak ako deklaroval pri podpise memoranda o spolupráci pri rozvoji turizmu v októbri minulého roku. „Okrem prípravy tohto portálu pracujeme aj na projekte Vitajte v Prešovskom kraji, založení centra rozvoja turizmu vo Vysokých Tatrách a iných projektových zámeroch,“ uzavrel Martin Janoško.

***


Prešov 26. februára 2010

 

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 26.02.2010 / Aktualizované: 10.05.2010 HoreTlačiť