Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Knižnice pre všetkých v PSK

Knižnice: nejde len o výpožičky

Tento týždeň amnestia na pokuty

Vo štvrtok čitateľský maratón, v piatok Noc s Andersenom


V pondelok 22. marca bol v Prešove otvorený už 11. ročník Týždňa slovenských knižníc pod názvom Knižnice pre všetkých v PSK. Týždeň, ktorý trvá od 22. do 28. marca, je venovaný všetkému, čo s knihami súvisí. Že toho nie je málo, potvrdzuje riaditeľka Knižnice Pavla Országha Hviezdoslava v Prešove, Marta Skalková: „Knižnice dnes pripravujú najrozmanitejšie spektrum aktivít a podujatí – nejde len o výpožičky. Pripravujeme prezentácie, výstavy, súťaže, tvorivé dielne... dnes pracujeme ako kultúrne a vzdelávacie inštitúciie a práve to chceme zviditeľniť prostredníctvom Týždňa slovenských knižníc.“

Súčasťou slávnostného otvorenia v Prešovskom kraji bola prezentácia najaktuálnejšieho trendu v knihovníctve – Knižnica ako obývačka... Nasledovala vernisáž výstavy biblií Na počiatku bolo slovo a vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Truhlica Pavla Dobšinského. Spomedzi 1224 detí, ktoré sa do súťaže zapojili v 35. knižniciach na celom Slovensku, výhru napokon získala Simonka Potočková z Novej Dubnice.

Počas Týždňa slovenských knižníc sa v Prešovskom kraji uskutočnia mnohé besiedy so spisovateľmi, ako je Evita Urbaniková, Pavol Rankov, Erika Matonoková, Martina Solčanská, Alžbeta Verešpejová, Jana Pronská, Viera Čurmová, či Jarmila Javorská. Knižnice sú pripravené na pasovanie prvákov, tradičný čitateľský maratón Čítajme si, alebo u detí veľmi obľúbenú Noc s Andersenom, ktorú s nadšením trávia medzi knižničnými regálmi. Medzi najrozšírenejšie a pre čitateľov najzaujímavejšie patrí amnestia na pokuty a rôzne iné privilégiá, napríklad zvýhodnené zápisné detí, prípadne znevýhodnených občanov.

V Prešovskom kraji existuje spolu 554 verejných knižníc. Z tohto počtu je 16 v zriaďovateľskej pôsobnosti miest, 531 obecných knižníc a sedem regionálnych knižníc v pôsobnosti PSK – v Prešove, Poprade, Humennom, Bardejove, Svidníku, Starej Ľubovni a Vranove nad Topľou.

Regionálne knižnice vo svojich fondoch spolu evidujú 806 643 knižničných dokumentov. Všetky knižnice poskytujú knižnično-informačné služby v integrovanom knižničnom systéme Virtua, kde sú ich fondy súčasťou európskej knižnice.

V roku 2009 pribudlo do knižníc 14 753 nových kníh. Na nákup knižničných dokumentov sa vynaložilo 102 352 €. Knižnice evidujú spolu 48 015 registrovaných používateľov, z toho 16 550 detských čitateľov. V roku 2009 knižnice navštívilo 535 728 návštevníkov, pričom si vypožičali spolu 1,58 mil. kníh a iných dokumentov.

Regionálne knižnice v minulom roku pre verejnosť pripravili 2 402 kultúrno-výchovných a vzdelávacích podujatí. Z rozpočtu samosprávneho kraja na prevádzkovú činnosť dostali 1,6 mil. €, z grantov na svoje aktivity získali takmer 171 500 €. Predseda PSK Peter Chudík počas otvorenia zdôraznil, že krajská samospráva venuje knižniciam osobitnú pozornosť: „Snažíme sa vytvárať čo najlepšie podmienky na ich prácu v tejto fáze predovšetkým investíciami do budov. Investície do knižníc od roku 2003 doteraz možno vyčísliť na 2,86 mil. €. V tejto sume už začítaný aj úspešný projekt nadstavby objektu v Poprade, na ktorý sme len začiatkom tohto roka získali zdroje zo štrukturálnych fondov.“ P. Chudík tiež knihovníkom prisľúbil aj dotáciu na doplnenie knižničného fondu, „aj keď neviem, či nám to vyjde v tomto roku... ale v budúcom už určite!“

Podľa riaditeľov knižnice svojou činnosťou dokazujú, že sú životaschopné inštitúcie. „Napriek množstvu rôznorodých problémov a nedostatku finančných prostriedkov chceme a vieme ponúknuť veľa zaujímavého, nového, poučného i zábavného pre našich čitateľov a návštevníkov. Každý sa môže prísť presvedčiť,“ uzavrela riaditeľka Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove.

***

Prešov, 22. marca 2010


Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK


Fotogaléria:

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 23.03.2010 / Aktualizované: 10.05.2010 HoreTlačiť