Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

DSS Orkucany pred finále

DSS Orkucany sa v jeseni otvorí pre klientov

Investícia za sedem miliónov eur pred dokončením

Chudík: Pripravili sme prekrásny areál pre seniorov

V piatok 14. augusta sa konal kontrolný deň na stavbe Domova sociálnych služieb (DSS) Orkucany. Prešovský samosprávny kraj (PSK) začal bývalú strednú školu v Orkucanoch (Sabinov) rekonštruovať pre potreby klientov Domova sociálnych služieb Vladimíra Pospíšila v Petrovanoch. Toto zariadenie je v súčasnosti umiestnené v prenajatých nevyhovujúcich priestoroch v Petrovanoch. Krajská samospráva preto už pred niekoľkými rokmi pripravila projekt presťahovania domova do nových priestorov. Problémom však boli finančné zdroje. „To sa nám podarilo vyriešiť vďaka úveru od Európskej investičnej banky,“ prezradil predseda PSK Peter Chudík. Ako dodal, „náklady na modernizáciu si vyžiadali 7,2 mil. eur (217 mil. Sk), výsledkom však bude moderné kvalitne vybavené zariadenie v prekrásnom areáli.“ Rekonštrukcia trvala presne dva roky, stavba má byť ukončená 31. augusta. Po kolaudácii sa hneď začne sťahovanie a klienti by mali prísť do zariadenia v októbri.

DSS V. Pospíšila v Petrovanoch zabezpečuje komplexnú starostlivosť s celoročným aj s týždenným pobytom. V domove poskytujú starostlivosť pre 95 klientov, z toho 52 mužov a 43 žien. Veková hranica sa pohybuje od 37 rokov vyššie, najstarší klient má 83 rokov. Vekový priemer je 59 rokov. Zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK poskytuje starostlivosť občanom s telesným postihnutím, s duševnými poruchami a poruchami správania, zmyslovým postihnutím alebo kombináciou postihnutí.

„Naše zariadenie pripravuje pre klientov počas celého roka veľa zaujímavých aktivít zameraných na skvalitnenie ich života, integráciu do spoločnosti a zamedzenie sociálneho vylúčenia. Veľmi nás teší, že sa presťahujeme do krásneho veľkého areálu. Máme špeciálne terapeutické dielne, telocvičňu, pripravujeme chránené bývanie a izby majú vysoký štandard aj s potrebným sociálnym zázemím. Nové priestory spĺňajú všetky potrebné normy a celý areál vrátane budov je riešený bezbariérovo,“ zdôraznila riaditeľka DSS Anna Homzová. Vďaka svojim aktivitám získal DSS V. Pospíšila v minulom roku ocenenie Sociálny čin roka 2008 za kvalitu služieb od ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny.

Stavba domova sociálnych služieb v Orkucanoch je nielen najväčšou investíciou PSK v sociálnej sfére, ale vôbec najväčšou investíciou od vzniku Prešovského samosprávneho kraja. Doterajším investičným rekordom bola rekonštrukcia kasární v Levoči pre potreby Strednej pedagogickej školy v rokoch 2006 a 2007. Ako potvrdil P. Chudík, „kraj v Levoči preinvestoval 150 miliónov korún. Výsledkom je moderná školu zodpovedajúca všetkým súčasným požiadavkám na vzdelávanie, jedinečná nielen v rámci kraja, ale celého Slovenska. Verím, že to isté sa nám podarí v Orkucanoch.“

***

Prešovský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 27 zariadení sociálnych služieb, v ktorých 1 300 pracovníkov poskytuje služby pre 2 100 klientov. Na zabezpečovanie činnosti v oblasti sociálnych služieb vyčlenil PSK v roku 2009 24,5 milióna eur (736 mil. Sk).
Okrem týchto zariadení zabezpečuje sociálne služby v Prešovskom kraji aj 54 neverejných poskytovateľov, ktorí sa momentálne starajú o približne 1 300 klientov. PSK si u nich v roku 2009 objednal služby za viac ako 4,8 milióna eur (144,6 mil. Sk).

***

Orkucany 14. augusta 2009

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 14.08.2009 / Aktualizované: 10.05.2010 HoreTlačiť