Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Dotácie pre neštátne školské zariadenia v nedohľadne

Politický boj stopol peniaze pre školské zariadenia

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na svojom rokovaní 2. marca neschválilo dotácie pre súkromné a cirkevné školské zariadenia. Financie z rozpočtu krajskej samosprávy mali na základe všeobecne záväzného nariadenia smerovať do umeleckých škôl, jazykových škôl a ďalších školských zariadení. O zablokovanie materiálu sa postarali poslanci pravicovej koalície KDH - SDKÚ-DS. Na schválenie VZN-ka je potrebná trojpätinová väčšina hlasov. Pravicoví poslanci sa hlasovania zdržali, čím zablokovali jeho prijatie.

Podľa predloženého materiálu mali súkromné a cirkevné školské zariadenia dostať dotáciu vo výške 88 % z vypočítaného normatívu na jedného žiaka. Pritom školy, ktorých zriaďovateľom je krajská samospráva, dostávajú prostriedky vo výške 90 % normatívu – zvyšok zostáva ako rezerva a rozdeľuje sa počas, alebo koncom roka. Pravica však žiada zrovnoprávniť všetky školy a ponechať rovnaké podmienky pre zachovanie pluralitného systému vzdelávania. Pavol Tarcala (KDH) a Eduard Vokál (SDKÚ-DS) vyhlásili, že pre ich klub je prioritou prijať VZN v takom znení, aby nebolo pre deti ani zriaďovateľov cirkevných a súkromných škôl diskriminačné. Považujú ich za rovnocenných s "VUC-kárskymi" školami, navyše v „mnohých menších mestách a dedinách občania nemajú možnosť vybrať si, do akého zariadenia dieťa dajú, keď je tam len jedna hudobná, či jazyková škola.“
Podľa predsedu PSK Petra Chudíka však ide o snahu opozície dokázať svoju silu: „Svojím rozhodnutím a hlasovaním poškodili Prešovský samosprávny kraj a jeho obyvateľov. Je za tým len a len politika. Nemali žiadny argument, ani jednu pripomienku, ktorou by chceli zmeniť navrhovaný materiál.“

Rozhodnutie poslancov ovplyvní 36 cirkevných a súkromných zriaďovateľov, ktorí v kraji spravujú 72 školských subjektov. Všetci čakajú na pridelenie dotácie už od januára. Aj preto župan zvolal na 16. marca mimoriadne zasadnutie krajského parlamentu. Na ňom by sa malo definitívne rozhodnúť, akú finančnú dotáciu dostanú neštátne školské zariadenia. Opoziční poslanci už požiadali župana o spoločné rokovanie, malo by sa konať deň pred rokovaním krajského parlamentu.

Krajská samospráva je povinná finančne prispievať uvedeným školám a školským zariadeniam v zmysle zákona, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára. Školy tak zatiaľ musia prvý štvrťrok roku 2010 zvládnuť bez dotácií od PSK. Celkovo má byť medzi súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia rozdelených 2,3 milióna eur. „Presne takú sumu schválili poslanci na tento účel v návrhu rozpočtu PSK v októbri minulého roku,“ zdôrazňuje P. Chudík. Ako doplnil, „môžeme týmto zariadeniam vyplatiť 90 % normatívu – bude to predstavovať sumu 2,3 mil. €. Na vyplatenie 100 % už potrebujeme 2,55 mil. € a tie v rozpočte nemáme. Museli by sme niekomu inému peniaze vziať.“

Argumenty, že návrh VZN predložil poslancom neskoro, P. Chudík rázne odmieta: „Nebolo možné predložiť návrh skôr! O zákone vieme od polovice októbra 2009. Na posledné rokovanie zastupiteľstva 27. októbra sme to nestihli dať. Potom prišli voľby a noví poslanci. Tí 21. decembra zložili sľub a 19. januára boli konštituované komisie. VZN musí prejsť schvaľovacím konaním aj v komisiách, inak by sme porušili zákon... Technicky nebolo možné predložiť toto VZN v skoršom termíne.“


***

Prešov 4. marca 2010

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 05.03.2010 / Aktualizované: 10.05.2010 HoreTlačiť