Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Cestári začali opravovať výtlky

Cesty opravujú podľa dopravnej dôležitosti

Riaditeľ SÚC PSK: "oprava výtlkov je pre nás prioritou!"

 

Prešovský samosprávny kraj (PSK) dnes spustil opravu výtlkov po zimnej sezone. „V tomto týždni začíname opravovať výtlky na najkritickejších miestach. Dnes sme začali práce na diaľničnom privádzači III/06810, na cestách I. triedy č. 18, 67, 73 a 77, na cestách II. triedy č. 575, 559 a na cestách III. triedy s nebezpečnými a početnými výtkmi “ spresnil riaditeľ Správy a údržby ciest (SÚC) PSK Vladimír Kozák. Cestári budú postupne opravovať komunikácie podľa dopravnej dôležitosti.

Snahou cestárov je zrealizovať práce do konca júna, „na mimoriadne poškodených cestách sa termín môže predĺžiť aj o mesiac,“ upozorňuje V. Kozák. Strojový park SÚC PSK umožňuje do opravy výtlkov denne zapojiť 160 zamestnancov, ktorí pracujú v 25. pracovných čatách. Limitujúcou podmienkou je počasie, ktoré musí dovoliť aplikovať technológie opráv a tiež dostupnosť obaľovanej zmesy v danej oblasti.

Výdavky na nákup obaľovanej drvy v minulom roku dosiahli 450 000 €. SÚC PSK za túto sumu vyspravila necelých 50 000 m2 povrhu ciest. Prvé odhady na základe vizuálnych poznatkov ukazujú na na väčšie poškodenie ciest ako v roku 2009 a teda aj väčší rozsah prác. Náklady na nákup asfaltového betónu v roku 2010 odhadujú na 470 000 €. „To je však len nákup materiálu, k tomu musíme ešte pripočítať ďalšie vlastné náklady na opravu. Môže to byť ďalších 350 000 €,“ pripomína V. Kozák.

Kvalifikovanejší rozsah škôd bude možné stanoviť až po podrobných jarných prehliadkach ciest. Podľa V. Kozáka „oprava výtlkov je našou prioritnou činnosťou po ukončení zimnej údržby - na ich vyspravenie použijeme toľko finančných prostriedkov, koľko bude potrebné.“ Ako dodal, bude to však mať dopad na štandard údržby iných vykonávaných činností – napr. údržba zelene, cestného príslušenstva, priekop, priepustov, údržby bezpečnostných zariadení.

Väčší rozsah výtlkov spôsobuje charakter zimy s kolísaním teplôt počas dňa, kedy dochádza k zamŕzaniu a odmrazovaniu vozoviek, čo v konečnom dôsledku vedie k zvýšenej tvorbe výtlkov.

Správa a údržba ciest PSK má na letnú a zimnú údržbu pre rok 2010 schválený rozpočet vo výške 15 mil. €.

PSK spravuje 2 438 kilometrov ciest II. a III. triedy. Od roku 2004, kedy komunikácie prevzal do svojej správy, investoval do ich modernizácie vyše dve miliardy korún

 

***

 

Prešov 23. marca 2010

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 23.03.2010 / Aktualizované: 10.05.2010 HoreTlačiť