Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kontakt

Útvar hlavného kontrolóra PSK 

Adresa:

Prešovský samosprávny kraj 
Útvar hlavného kontrolóra
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

 

Zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra

Ing. Miroslav Mikloš

Útvar hlavného kontrolóra
hlavný kontrolór
miroslav.miklos@vucpo.sk
tel: 051/7081 251
miestnosť: 019 I. podlažie

PhDr. Alena Benian Džačovská

Útvar hlavného kontrolóra, oddelenie všeobecnej kontroly
vedúca oddelenia
alena.beniandzacovska@vucpo.sk
tel: 051/7081 259
miestnosť: 010 I. podlažie

PhDr. Adriána Bezdeňová

Útvar hlavného kontrolóra, oddelenie všeobecnej kontroly
adriana.bezdenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 262
miestnosť: 020 I. podlažie

Mgr. Silvia Kubáňová

Útvar hlavného kontrolóra, oddelenie všeobecnej kontroly
silvia.kubanova@vucpo.sk
tel: 051/7081 263
miestnosť: 011 I. podlažie

Mgr. Erika Lukáčová

Útvar hlavného kontrolóra, oddelenie všeobecnej kontroly
erika.lukacova@vucpo.sk
tel: 051/7081 252
miestnosť: 020 I. podlažie

Ing. Mária Turlíková

Útvar hlavného kontrolóra, oddelenie všeobecnej kontroly
maria.turlikova@vucpo.sk
tel: 051/7081 258
miestnosť: 011 I. podlažie

Ing. Elena Župová

Útvar hlavného kontrolóra, odd. kontroly rozpočtových prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom
vedúca oddelenia
elena.zupova@vucpo.sk
tel: 051/7081 255
miestnosť: 023 I. podlažie

Mgr. Ivana Birošová

Útvar hlavného kontrolóra, odd. kontroly rozpočtových prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom
ivana.birosova@vucpo.sk
tel: 051/7081 261
miestnosť: 017 I. podlažie

Ing. Marek Číž

Útvar hlavného kontrolóra, odd. kontroly rozpočtových prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom
marek.ciz@vucpo.sk
tel: 051/7081 257
miestnosť: 013 I. podlažie

Ing. Mária Klimeková

Útvar hlavného kontrolóra, odd. kontroly rozpočtových prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom
maria.klimekova@vucpo.sk
tel: 051/7081 264
miestnosť: 012 I. podlažie

Ing. Milan Minčík

Útvar hlavného kontrolóra, odd. kontroly rozpočtových prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom
milan.mincik@vucpo.sk
tel: 051/7081 253
miestnosť: 013 I. podlažie

Ing. Alena Murinová

Útvar hlavného kontrolóra, odd. kontroly rozpočtových prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom
alena.murinova@vucpo.sk
tel: 051/7081 256
miestnosť: 012 I. podlažie

Ing. Jozef Hudák

Útvar hlavného kontrolóra, odd. kontroly rozpočtových prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom
jozef.hudak@vucpo.sk
tel: 051/7081 252
miestnosť: 015 I. podlažie

 

Publikované: 07.08.2009 / Aktualizované: 10.08.2016 HoreTlačiť