Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kontakt

Útvar hlavného kontrolóra PSK 

Adresa:

Prešovský samosprávny kraj 
Útvar hlavného kontrolóra
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

 

Zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra

Ing. Miroslav Mikloš

Útvar hlavného kontrolóra
hlavný kontrolór
miroslav.miklos@vucpo.sk
tel: 051/7081 251
miestnosť: 019 prízemie

Angela Martonová

Útvar hlavného kontrolóra
sekretariát
angela.martonova@vucpo.sk
tel: 051/7081 252
miestnosť: 020 prízemie

PhDr. Alena Benian Džačovská

Útvar hlavného kontrolóra, oddelenie všeobecnej kontroly
vedúca oddelenia
alena.beniandzacovska@vucpo.sk
tel: 051/7081 259
miestnosť: 010 prízemie

PhDr. Adriána Bezdeňová

Útvar hlavného kontrolóra, oddelenie všeobecnej kontroly
adriana.bezdenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 262
miestnosť: 023 prízemie

Ing. Iveta Blaščáková

Útvar hlavného kontrolóra, oddelenie všeobecnej kontroly
iveta.blascakova@vucpo.sk
tel: 051/7081 255
miestnosť: 011 prízemie

Mgr. Júlia Hrušková

Útvar hlavného kontrolóra, oddelenie všeobecnej kontroly
julia.hruskova@vucpo.sk
tel: 051/7081 258
miestnosť: 011 prízemie

Mgr. Silvia Kubáňová

Útvar hlavného kontrolóra, oddelenie všeobecnej kontroly
silvia.kubanova@vucpo.sk
tel: 051/7081 263
miestnosť: 023 prízemie

Mgr. Erika Lukáčová

Útvar hlavného kontrolóra, oddelenie všeobecnej kontroly
erika.lukacova@vucpo.sk
tel: 051/7081 265
miestnosť: 015 prízemie

Ing. Mária Klimeková

Útvar hlavného kontrolóra, odd. kontroly rozpočtových prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom
vedúca oddelenia
maria.klimekova@vucpo.sk
tel: 051/7081 264
miestnosť: 012 prízemie

Mgr. Ivana Birošová

Útvar hlavného kontrolóra, odd. kontroly rozpočtových prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom
ivana.birosova@vucpo.sk
tel: 051/7081 261
miestnosť: 015 prízemie

Ing. Marek Číž

Útvar hlavného kontrolóra, odd. kontroly rozpočtových prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom
marek.ciz@vucpo.sk
tel: 051/7081 257
miestnosť: 013 prízemie

Ing. Milan Minčík

Útvar hlavného kontrolóra, odd. kontroly rozpočtových prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom
milan.mincik@vucpo.sk
tel: 051/7081 253
miestnosť: 013 prízemie

Ing. Alena Murinová

Útvar hlavného kontrolóra, odd. kontroly rozpočtových prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom
alena.murinova@vucpo.sk
tel: 051/7081 256
miestnosť: 012 prízemie

 

Publikované: 07.08.2009 / Aktualizované: 10.08.2016 HoreTlačiť