Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zastúpenie PSK v Bruseli

Prešov REGION BRUSSELS OFFICE

Zastúpenie PSK v Bruseli bolo oficiálne otvorené 22. mája 2003 pod názvom PREŠOV REGION BRUSSELS OFFICE.

Zastúpenie PSK v Bruseli sústreďuje svoju činnosť na päť hlavných priorít:

 1. Presadzovanie záujmov PSK na európskej úrovni
  Presadzovanie záujmov PSK na európskej úrovni je významným faktorom dynamického rozvoja kraja. V záujme čo najefektívnejšieho rozvoja regiónu je nevyhnutné ovplyvňovať tvorbu legislatívy EÚ a vstupovať do rozhodovacieho procesu, ktorý prebieha v Bruseli. Sledovanie európskych politík a praktické využívanie tohto monitoringu je významným potenciálom pre rozvoj PSK. Z 30 politík EÚ a prijímanej európskej legislatívy je okolo 70% implementovaných práve v regiónoch a mestách.
 2. Informovanie o európskych programoch a grantoch
  Aktívne informovanie o európskych programoch a grantoch je základom pre vyššie využitie podpory EÚ zo strany subjektov PSK. Súčasné programovacie obdobie ponúka viac ako 300 podporných grantov v oblastiach kultúry, vzdelávania, podnikania, inovácií, výskumu a vývoja, mládeže, atď. Tieto programy sú riadené Európskou komisiou alebo európskymi agentúrami. Hlavnou črtou týchto grantov je nadnárodné partnerstvo subjektov v rámci projektov.
 3. Zapájanie PSK do európskych projektov, iniciatív, sietí a partnerstiev
  Lokalita Zastúpenia PSK v Bruseli ponúka unikátnu možnosť na zapojenie subjektov PSK do európskych projektov. Nadviazanie spolupráce, vyhľadanie potenciálneho partnera či priama komunikácia sú v bruselskej komunite jednoduchšie ako kdekoľvek inde. Pozícia zastúpenia v Bruseli vytvára možnosti na zapojenie sa do európskych iniciatív, sieti a partnerstiev. Tie ponúkajú vhodné podmienky na rozvíjanie spolupráce, realizáciu projektov, výmenu skúseností, expertízy, knowhow, získavanie kontaktov a networking.
 4. Propagácia PSK a prezentácia úspešných projektov PSK
  Zastúpenie PSK v Bruseli realizuje aktivity, ktoré pomáhajú udržať nadobudnutý pozitívny imidž PSK na európskej úrovni. V Bruseli je PSK vnímaný ako atraktívny región s vysokým rozvojovým potenciálom, preto je zaujímavým a žiadaným partnerom pre spoluprácu. Zastúpenie PSK v Bruseli sa stalo aktívnym, stabilným a spoľahlivým partnerom pre európske inštitúcie a regionálne zastúpenia v Bruseli.
 5. Zázemie PSK v Bruseli
  Zázemie PSK v Bruseli je upevnené, čo umožňuje prijať narastajúci počet návštev a predstaviteľov z PSK a Slovenska. Vďaka aj týmto návštevám sa poznanie o zastúpení rozširuje medzi subjekty PSK, s ktorými sa následne rozvíja spolupráca. 

Správy činnosti zastúpenia PSK v Bruseli

 

Kontakty

Zastúpenie PSK v Bruseli

Presov Region Brussels Office
Rue d´Arlon 63-67
B-1040 Brussels

    

Rýchle odkazy

 

Užitočné odkazy

  

 

 

 

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 25.08.2017 HoreTlačiť