Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvná základňa

Samosprávny kraj môže uskutočňovať medzinárodnú spoluprácu len na základe dohody, ktorá musí obsahovať názov a sídla účastníkov zmluvy, predmet zmluvy a určenie času, na ktorý sa uzatvára. Dohoda musí byť uzatvorená písomne a musí byť vopred schválená nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov zastupiteľstva a vopred schválená územným celkom alebo orgánom iného štátu.

Dohoda o spolupráci, alebo členstvo v medzinárodnom združení nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a nesmie byť v rozpore s verejným záujmom.

Prešovský samosprávny kraj má v súčasnosti podpísané dohody o spolupráci s desiatimi regiónmi:

 

Mapa bilaterálnej spolupráce PSK  

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 528, fax: 051 / 70 81 520

    

HUSKROUA ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020

    

 logo PL-SK Interreg Poľsko - Slovensko

 

 

Publikované: 29.01.2009 / Aktualizované: 28.08.2018 HoreTlačiť