Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

OPEN DAYS 2014

V dňoch 6. až 9. októbra 2014 sa uskutoční Európsky týždeň regiónov a miest známy ako OPEN DAYS.

Slogan tohtoročných OPEN DAYS znie “Growing together – Smart investments for people“ (Spoločný rast – Inteligentné investície pre ľudí)

Počas týchto dní sa účastníci majú možnosť zúčastniť v Bruseli na viac ako 100 workshopov venujúcich sa predovšetkým týmto 3 témam:

 • Spájanie regionálnych stratégii: smart špecializácia, digitálna agenda, nízkouhlíkové hospodárstvo, vzdelávanie a sociálna inklúzia, zvyšovanie inovácie, kreativita a modernizácia naprieč európskym priemyselným sektorom, mestský rozmer
 • Posilňovanie kapacít: výmena užitočných praktík a nástrojov v oblasti programového manažmentu (finančné inžinierstvo, verejné obstarávanie, ohodnotenie výkonu a dosahu s dôrazom na štandardy transparentnosti, partnerské dohody)
 • Teritoriálna spolupráca: nová generácia paneurópskych programov (INTERREG, URBACT, ESPON, INTERACT), medzinárodná spolupráca

Súčasťou OPEN DAYS je aj organizovanie veľkého množstva lokálnych podujatí napriek naprieč celou Európou.

Cez webstránku OPEN DAYS sa prihlásilo 5227 účastníkov. Online registrácia je uzavretá, možné je registrovať sa priamo počas OPEN DAYS. Záujemcovia, ktorí sa na tomto podujatí nemôžu zúčastniť osobne, majú možnosť sledovať OPEN DAYS online. Bližšie informácie o podujatí možno nájsť na internetovej stránke:

Workshop: „Trvalo udržateľné bývanie“

Dňa 7. októbra sa v rámci OPEN DAYS 2014 uskutočnil v Bruseli seminár na tému “Rozvoj politiky EÚ a regionálnych stratégií smerom k trvalo udržateľnému bývaniu“.

Trvalo udržateľné bývanie nemožno dosiahnuť bez výstavby ekologických budov. To je jedno z kľúčových posolstiev, ktoré zaznelo na tomto seminári. Členovia skupiny Európskej Aliancie (EA), experti a predstavitelia európskych inštitúcii sa jednoznačne zhodli v názore, že EÚ sa v snahe udržať a zvýšiť kvalitu života svojich občanov musí zamerať na podporu rozvoja trvalo udržateľnej a nízkouhlíkovej ekonómie, ktorá bude efektívne využívať zdroje. A s tým priamo súvisí aj otázka výstavby a bývania, ktorá v súčasnosti čelí viacerým výzvam.

V rámci tohto podujatia vystúpil Dipl. Ing. Paul Minárik, člen predstavenstva Spravbytkomfort Prešov, a.s., ktorý predstavil prijaté energetické opatrenia a zaujímavé výsledky na budovách v meste Prešov.

Bližšie informácie o priebehu podujatia ako aj zaujímavú prezentáciu pán Minárika možno nájsť na internetovej stránke:

Užitočné odkazy

  

 

 

 

Publikované: 11.11.2014 / Aktualizované: 21.06.2018 HoreTlačiť