Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

OPEN DAYS 2013

V dňoch 7. až 10. októbra 2013 sa v Bruseli uskutočnil 11. ročník Európskeho týždňa regiónov a miest známy ako OPEN DAYS, počas ktorého mali účastníci možnosť navštíviť viac ako 100 workshopov.

S cieľom poukázať na význam stratégie Európa 2020, ktorá má Európe prinavrátiť hospodársky rast, slogan OPEN DAYS 2013 znel “Európske regióny a mestá na ceste k roku 2020.“

Semináre sa venovali predovšetkým týmto 3 témam:

 • Dosiahnutie zmeny 2014 – 2020: zdieľanie inovatívnych prístupov a skúseností s cieľom úspešnej implementácie programov na roky 2014 – 2020 (napr. integrálne teritoriálne investície, plán spoločných aktivít, finančné nástroje, zníženie výdavkov a pod.)
 • Synergia a spolupráca: efektívne spolupôsobenie rozličných európskych, národných a regionálnych politík, možnosti financovania, synergia medzi cieľmi kohéznej politiky
 • Výzvy a riešenia: hľadanie spoločných riešení na aktuálne problémy, ktorým čelia mestá a regióny naprieč celou Európou (prístup malých a stredných podnikateľov k úverom a k globálnemu trhu, nezamestnanosť mladých, demografické zmeny, problematika znečistenia a vysokej spotreby energie)

Súčasťou OPEN DAYS 2013 bolo aj organizovanie podujatí ako OPEN DAYS University, výstava “100 EUrban solutions“ či veľké množstvo lokálnych podujatí napriek naprieč celou Európou.

Záznamy jednotlivých workshopov možno nájsť ne internetovej stránke: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2013/webstreaming.cfm

Workshop: “Rozvoj kreatívneho turizmu: vytváranie pracovných miest naprieč Európou“

V rámci OPEN DAYS 2013 zorganizovala skupina Európskej aliancie workshop pod názvom “Rozvoj kreatívneho turizmu: vytváranie pracovných miest naprieč Európou“. Prostredníctvom tohto seminára predstavili organizátori turizmus ako jeden z nástrojov, ktorý mestám a regiónom môže pomôcť prekonať krízu.

Vytvorenie trvalo udržateľného a kreatívneho turizmu totiž znamená obrovský potenciál pre ekonomický rast, tvorbu pracovných miest v ktoromkoľvek kúte Európy, podporu aktivít malých a stredných podnikateľov, no a zároveň v neposlednom rade prispieva k propagácií miestnych tradícií a kultúry.

V rámci tohto seminára vystúpil z Prešovského kraja Peter Dorčák, predstaviteľ Slovenskej marketingovej asociácie. Vo svojej dynamickej prezentácií zdôraznil dôležitosť zmeny myslenia a inovácií v snahe zlepšiť a naštartovať podnikateľskú sféru. Účastníkom taktiež ponúkol viacero konkrétnych nápadov, ako vytvárať imidž pre svoj produkt, ako úspešne sprostredkovať nápady, či ako prekvapiť turistov nadštandardne kvalitnými službami.

Bližšie informácie:

Užitočné odkazy

  

 

 

 

Publikované: 11.11.2014 / Aktualizované: 21.06.2018 HoreTlačiť