Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zakarpatská oblasť (Ukrajina)

Základné informácie

Zakarpatsko je situované v stredno-východnej Európe na území severovýchodných Karpát (Východných Beskýd a Maramurských Álp) medzi pohorím Karpaty a stredno-dunajskou nížinou. Ako administratívno-územná oblasť bola zriadená 22. januára 1946 a krátko na to bola pripojená k ZSSR ako územno-administratívna oblasť Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky; od roku 1991 je Zakarpatská oblasť súčasťou nezávislej Ukrajiny. 

Erb Zakarpatskej oblasti - klikni pre zväčšenie v novom okne

Rozloha: 12 800 km2
Počet obyvateľov: 1,282 milióna (2,6 % populácie krajiny)
Hlavné mesto:   Užgorod (126 300 obyvateľov)

 

 

Ďalšie informácie

Obyvateľstvo

Celkovo 39 % (499 000 osôb) tvorí mestskú populáciu a 61 % vidiecku. 260 000 osôb žije v horských okresoch. Hustota obyvateľstva je v priemere 100,2 obyvateľov/km2 a Zakarpatskej oblasti patrí v tomto smere šieste miesto v rámci Ukrajiny.

Administratívne členenie

Zakarpatsko sa skladá z 13 okresov, 10 miest (mestami s regionálnou pôsobnosťou sú Užhorod, Beregovo, Mukačevo a Chust, mestami s okresnou pôsobnosťou sú – Svaľava, Iršava, Tjačiv, Vinogradovo, Rachiv a Čop), 20 obcí mestského typu a 579 obcí.

Povrch

Podstatná časť Zakarpatska (86%) je hornatá, najvyšším vrchom je Hoverla Hornohoskej vrchoviny (2 061 m vysoký). Ako západná časť Ukrajiny o dĺžke 460 km, oblasť hraničí so štyrmi krajinami – Poľskom na severozápade (dĺžka hranice je 33,4 km), Slovenskom na západe (98,5 km), Maďarskom na juhu (136,6 km) a Rumunskom na juhovýchode (205,4 km).

Ekonomika

V roku 1999 predstavoval HDP na osobu 1 280 hrivní (približne 310 USD). V posledných rokoch sa podiel priemyselnej a nemateriálnej produkcie na celkovom HDP Zakarpatska zvýšil vďaka poľnohospodárstvu, ktoré predstavuje viac než 1/3 v rámci ekonomických štruktúr Zakarpatska. Podľa údajov z 1. januára 2001 bolo v Zakarpatskej oblasti 15 000 subjektov s podnikateľskými aktivitami, najaktívnejšie boli také odvetvia ako doprava a komunikačné služby, poľnohospodárstvo a obchod. Čo sa týka úrovne zahraničných investícií, Zakarpatská oblasť obsadila druhé miesto na Ukrajine za Ľvovskou oblasťou. V roku 2001 tvoril zahraničný kapitál 92 200 000 USD, jeho prínos po odvetviach bol nasledujúci: priemysel – 61 500 000 USD, obchod a potravinársky priemysel – 10,8 mil. USD, služby – 8,2 mil. USD, lesníctvo – 5,1 mil. USD, stavebníctvo – 2,0 mil. USD, poľnohospodárstvo – 183 000 USD.

Väčšina ekonomicky činného obyvateľstva (38%) je zamestnaná v poľnohospodárstve a lesnom priemysle, 14% v priemyselnej výrobe, 10% v oblasti vzdelávania, vedy umenia, 5,5% v doprave, telekomunikáciách a ostatné v medicíne a sociálnych službách. Odvetvia výstavby, riadenie ekonomiky a štátna služba zamestnáva pomerne asi 3%. Podiel oficiálne registrovaných nezamestnaných ľudí podľa údajov z 1. januára 2001 tvorí v priemere 6,1% (44 100 osôb), hoci podľa výsledkov reprezentatívneho prieskumu z roku 2001 je celkový počet nezamestnaných 67 000 osôb.

Priemysel

V rámci skladby priemyslu hlavnú časť tvorí lesný (drevárenský) priemysel (35%), potravinársky priemysel (26%), ľahký priemysel (11%), strojárenský priemysel (9%) a stavebníctvo (5%).

Cestovný ruch

Popri priemyslu významnú úlohu zohráva v ekonomike Zakarpatskej oblasti turistika a rekreácie, je tu okolo 16 sanatórií, 14 zdravotníckych rezortov, 2 hostiteľské domy, 26 turistických a 11 rekreačných centier vhodných na prijatie hostí na 1-2 dni. V roku 2000 36 hotelov s 2 839 lôžkami prijalo 84 200 hostí, z toho 9 200 zahraničných.

Školstvo

V roku 2000 študovalo 203 800 žiakov Zakarpatskej oblasti na 705 stredných školách. Zo 16 štátnych inštitúcií vysokého školstva, má 13 akreditáciu I. a II. stupňa a ostatné sú III. a IV. stupňa. Najvýznamnejšou inštitúciou vysokého školstva je Užhorodská národná univerzita, Mukačevský technologický inštitút, Užhorodský štátny inštitút informačných vied, ekonomiky a práva. V Zakarpatskej oblasti je 18 výskumných inštitúcií, medzi nimi regionálne oddelenie Ukrajinskej národnej akadémie vedy, ktoré v roku 2000 zamestnávalo 647 osôb. Kultúrnu sféru, zachovávanie tradícií a literárny život regiónu prezentuje 5 divadiel, 2 koncertné sály a 4 múzeá.

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 528, fax: 051 / 70 81 520

    

HUSKROUA ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020

    

 logo PL-SK Interreg Poľsko - Slovensko

 

 

Publikované: 06.05.2009 / Aktualizované: 27.05.2010 HoreTlačiť